Skip to content

Blue Nile
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-02-17 15:07:01
JSON

NIPT: M12017006M
Administrator: Norhan Mostafa Helmy Mohammed Aly Nassar
Objekti i Veprimtarisë: Sherbine ne fushen e stomatologjise, klinike dentare, perkujdesje per lekuren. Import –Eksport, tregti me shumice dhe pakice te artikujve te ndryshem industrial, ushqimore, pajisjeve te telekomunikacionit dhe informatike, turizem dhe te gjithe sherbimet, agjensi udhetimi , transport kombetar dhe nderkombetar i pasagjereve, i mallrave, sherbime aviacioni, aparatura dhe materiale mjekesore, materiale dentare,depo farmaceutike, sherbim e tregtim materiale ndertimi, ndertime objekte industriale dhe banimi shume kateshe, shitje blerje pasuri te luajtshme dhe te paluajtshme, blerje shoqeri apo pjese kuotash apo aksione te tyre, sherbime ndermjetesimi etj. Veprimtari ne fushen e ndertimit si dhe çdo aktivitet tjeter i lejuar nga legjistacioni shqiptar qe i sherben objektivit te shoqerise.
Emërtime të tjera Tregtare: Blue Nile
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 13/08/2021
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Egjipt
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femer
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga Kole Komsi, objekt te zona kadastrale 8190, nr.pasurie 11/917

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 17.02.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Vendimi i asamblese se pergjithshme date 12.10.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja