Skip to content

TOTAL GAS STATION 2007
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-03-12 10:38:59
JSON

NIPT: M12311004V
Administrator: Mlader Djurkinar
Objekti i Veprimtarisë: Shitje me shumice e pakice te naftes dhe gazit e nenprodukteve te tyre, transporti kombetar e nderkombetar i tyre, vajrave lubrifikante, prodhim dhe perpunim te nenprodukteve te gazit, amballazhimin e tyre me shumice e pakice. Ne perputhje me legjislacionin shqipetar dhe licencat e shoqerise te leshuara nga autoritetet kompetente, shoqeria mund te kryej çdo veprimtari qe lidhet drejperdrejt ose terthorazi apo qe ndervaret ose lidhet me aktivitetet e renditura me siper. Objekti i shoqerise mund te ndryshohet dhe/ose shtohet me vendim te Asamblese se Pergjithshme te Aksionereve . Shoqeria do te bashkepunoje me persona fizike ose juridike te cilet ushtrojne te njejten veprimtari ne Shqiperi dhe/ose jashte saj.
Emërtime të tjera Tregtare: TOTAL GAS STATION 2007
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 02/11/2021
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Kroaci
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 500 000,00
Numri i pjesëve: 3 500
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Enadak Rkinjar; Mlader Djurkinar; Adinjad Dinjaan;
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Kamez, Rruga Bule Naipi, Unaza e Madhe, Parcela nr.118/3

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 12.03.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja