Skip to content

Sirio 2021
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-10-28 10:26:11
JSON

NIPT: M13925201H
Administrator: Elvis Gjonaj
Objekti i Veprimtarisë: Import dhe eksport, instalim,mirembajtje, tregti me pakice dhe shumice te paisjeve kompjuterike, kancelarike, telefonike,elektronike, mekanike, te telekomunikacionit, elektrike, hidraulike etj. Sherbime informatike,kancelarike dhe celefonike. Shpemdarje intemeti. Krijim dhe mirembajtje faqesh intemeti. Mirembajtje rrjeti dhe serverash. Krijim dhe shpemdarje programe kompjuterike. Konsulence teknike dhe riparim pajisje kompjuterike dhe elektronike. Tregtim, import dhe eksport, instalim, mirembajtje dhe tregtim i sistemeve te telefonise, sistemeve te alarmit kundra vjedhjes, sistemeve te alarmit kundra zjarrit, sistemeve te kamerave te survejimit dhe vezhgimit CCTV, sistemeve te akses-kontrollit, sisteme aparaturash mjekesore, sisteme UPS, stabilizatore, gjeneratore, radio nderlidhje, sistemeve me fiber optike, etj. Ndertim linjash elektrike mbitokesore, ajrore, nentokesore, kabllore per energjine elektrike, i nje fuqie dhe telekomunikacioni, nenstacione elektrike te larta e te mesme.
Emërtime të tjera Tregtare: Sirio 2021
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 24/03/2021
Rrethi: Durres
Shteti ku vepron: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000 000,00
Numri i pjesëve: 3
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durres, Lagjia "Punetori", Rr. "E Vjeter", ZK. 1664, Nr. Pasurie. 1/194+1-14, Kati i 2.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 28.10.2021
Statuti i shoqerise, date 24.03.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : I.Cara