Skip to content

"IC VERI"
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-11-02 12:30:15
JSON

NIPT: M17802201M
Administrator: Olta Sulaj
Objekti i Veprimtarisë: Tregti te produkteve te ndryshme industriale.Sherbime postare.Kryerja e transporteve kombetare dhe nderkombetare te mallrave te veta dhe per llogari te te treteve . Te gjitha veprimtarite dhe sherbimet te tjera ne fushen e transportit, tregtare, financiar, ekonomik dhe te ndryshme te cilat nuk bien ne kundershtim me kushtetuten dhe ligjet e Republikes se Shqiperise.Me zgjerimin e aktivitetit shoqeria mund te beje shtesa te ndryshme ose ndryshime te objektit te veprimtarise se saj duke bere ndryshimet perkatese ne statut
Emërtime të tjera Tregtare: "IC VERI"
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 09/03/2021
Rrethi: Kukes
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 3
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femer
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Lagjja Nr.6, Rruga Dituria , Zona Kadastrale Nr.23/5, Nr. Pasurie 34/98, Kati 1. Nr.1.

Adresa:
I.Shkoder, Lagjja "Vojo Kushi", Pasuria Nr.1/753-N-3/1, Zona kadastrale 8592, Kati 1, Nr.3

II.Korce, Rruga "Gjergj Kastrioti", Pasuria numer 2/594+1-1, Zona kadastrale 8561, Pallati Nr 10, Kati pare,

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 2.11.2021
Statuti i shoqerise, date 9.3.2021
Vendimi i Ortakeve, date 13.09.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : I.Cara