Skip to content

Synthese.Studio
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-05-04 11:06:24
JSON

NIPT: M21627002B
Administrator: Vasil Dushniku
Objekti i Veprimtarisë: Studio Projektimi, Mbikqyrje dhe Kolaudimi si dhe ofrimi i sherbimeve dhe konsulencave profesionale lidhur me fushat perkatese. Projektime dhe zbatime te ndertime civile, industriale, turistike, bujqesore. Projektime dhe zbatime interieresh. Studime, planifikime, vleresime dhe projektime dhe zbatime urbanistike. Projektime dhe zbatime peisazhi dhe sistemimi. Studime dhe projektime dhe zbatime produktesh. Studirne, projektime, dizenjime dhe zbatime per market. Studime, projektime dhe zbatime te inxhinierise se ndertimit, inxhinierise elektrike dhe inxhinierise hidromekanike. Projektime konstruktive dhe supervizim punimesh. Studime e projektime dhe zbatime hidrogjeologjike dhe gjeologjike: Projektim dhe zbatime fotogrametrik, hartografik, topografik. Studime fizibiliteti. Projektime dhe zbatime rrugesh, urash, porte turistike. Projektime dhe zbatime linjash dhe sistemesh se prodhimit dhe shperndarjes se energjise elektrike, projektim ujesjelles, kanalizime, vepra ujitje, kullimi, impiante vaditese, diga, etj. Restaurime dhe konsulenca per sherbimet e me siperme. Tregetim mallrash brenda dhe jashte vendit. Per te realizuar objektin dhe qellimin e saj, Shoqeria mund te ndermarre dhe zhvilloje cdo lloj aktiviteti tjeter te lejuar nga ligji vetem ose ne bashkepunim me pale te treta nepermjet nenkontraktimit, qofte ky aktivitet tregtar, juridik, financiar, promocional, etj qe e vlereson te dobishme.
Emërtime të tjera Tregtare: Synthese.Studio
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 18/04/2022
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga Asim Vokshi, Njësia Administrative Nr. 9, Seksioni 1, Hyrja 2, 1016

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 04.05.2022
Statuti i Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja