Skip to content

SHTEPIA NE KODER
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-05-04 10:58:56
JSON

NIPT: M21627003J
Administrator: Eltiona Serani
Objekti i Veprimtarisë: Sherbime te perkujdesit rezidencial per moshat e treta dhe jo vetem. Menaxhim i pronave dhe aseteve te personave dhe shit-blerje te pronave (Trading). Mund te marre pjese dhe te jete e interesuar ne shoqeri dhe sipermarrje, shqiptare apo te huaja, qe kryejne aktivitete te njejta, te ngjashme apo te lidhura me aktivitetin e saj ose te subjekteve pjesemarrese; Mund te lidhe kontrata shitblerje, perdorimi, shkembimi, sipermarrje apo marreveshje te tjera me investitore, bashke investitore, pronare trualli apo objektesh, operatore dhe administrues te strukturave turistike; Mund te kryeje te gjithe veprimet e nevojshme ose te dobishme ose qe kane te bejne, perfshire por pa u kufizuar ne: ofrimin e garancive reale dhe/ose personale Per detyrimet e veta dhe te te treteve, veprime me pasuri te luajtshme, te paluajtshme, tregtare dhe cdo veprim tjeter qe ka te beje me objektin e saj ose qe mundeson nje perdorim me te mire te strukturave dhe/ose burimeve nepermjet shoqerive ose sipermarrjeve ne te cilat, direkt apo indirekt, Shoqeria ka pjesemarrje apo kontrollin e tyre. Shoqeria mund te veproje ne Shqiperi dhe jashte saj dhe te kryeje çdo aktivitet tjeter te lidhur, ndihmes me qellim te permbushe ose te jete i dobishem per permbushjen e objektit te saj.
Emërtime të tjera Tregtare: SHTEPIA NE KODER
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 20/04/2022
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femer
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Berzhite, Ibë, Rruga Nacionale Tiranë - Elbasan, zona kadastrale 1978, nr pas 332/357, vol. 4

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 04.05.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja