Skip to content

MNB CONSULTING
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-05-04 12:47:52
JSON

NIPT: M21628025V
Administrator: Serxhio Fejzo
Objekti i Veprimtarisë: • Investimeve dhe infrastruktures • Tregtim mallrash • Minierat dhe mineralet • Sherbime ndermjetesimi dhe konsulence Eksport-import dhe tregtim me shumice dhe pakice te te gjitha llojeve te materialeve dhe pajisjeve te ndertimit, dhe te sigurise te mallrave te ndryshme industriale dhe ushqimore dhe mallra te te gjitha llojeve te ligjshme. Te ushtroje veprimtarine e ndermjetesimit ose te lidhjes se kontratave ndermjet personave fizike ose juridike, shteterore dhe private, vendas dhe te huaj. Kompania gjithashtu mund te marre pjese ne kompani te tjera qe ndajne nje fusheveprim te ngjashem me te sajen. Per realizimin e veprimtarise se saj shoqeria do te hape njesi menaxhuese, magazinimi, sherbime tregtare, duke bashkepunuar me persona fizike dhe juridike vendas dhe te huaj. Shoqeria do te kryeje te gjitha llojet e veprimtarive tregtare, me qellim realizimin e aktiviteteve te pershkruara me siper. Shoqeria do te kryeje investime per prodhimin, grumbullimin, perpunimin, paketimin, magazinimin dhe tregtimin e brendshem dhe nderkombetar, do te realizoje transportin e mallrave dhe te udhetareve, do te beje investime ne pasuri te paluajtshme, kryesisht per toka dhe ndertesa, si dhe ne mbeshtetje te veprimtarive te tjera, etj.
Emërtime të tjera Tregtare: MNB CONSULTING
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 27/04/2022
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Kroaci
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga Bulevardi Bajram Curri,Hyrja 1 , Ap 15 , Nr Pas 8/12+1-15, zk 8270, vol85, fq 60

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 04.05.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja