Skip to content

UNICERT
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-05-04 12:30:22
JSON

NIPT: M21628036N
Administrator: Vjola Canka
Objekti i Veprimtarisë: Ofrimi i sherbimeve per Certifikimin e sistemeve te menaxhimit: te cilesise, mjedisit, sigurise dhe shendetit ne pune, etj. Kualifikimi e certifikimi i personit per kompetencen profesionale. Certifikimi i produktit. Inspektime dhe vleresime konformiteti ne fushen e detyrueshme sipas legjislacionit Shqiptar dhe ne fushen vullnetare. Vleresimi dhe certifikimi i projekteve i produkteve, sherbimeve, proceseve e sistemeve ne lidhje me kerkesa specifike, te detyrueshme apo vullnetare ne perputhje me standardet teknike dhe legjislacionin kombetar e ate te Bashkimit Evropian si dhe standardet e tjera perkatese kombetare dhe nderkombetare. Ofrimi i trajnimeve dhe kualifikimeve per standartet ISO dhe per sigurine dhe shendetin e punonjesve ne pune sipas legjislacionit ne fuqi per llogari te vete apo llogari te te treteve. Auditime ligjore, financiare, mjedisore, sisteme menaxhimi, etj. Pergatitje e raporteve te vleresimit te ndikimit ne mjedis (VNM), pergatitje raportesh vetmonitorimi sipas kushteve te lejeve mjedisore. Konsulence Ekonomike, Juridike, Mjedisore, Marketing dhe Logjistike, certifikime ISO, etj. Sherbime kerkimore dhe zhvillimore ne fushen mjedisore, sigurise ushqimore, sigurise se jetes dhe shendetit ne pune, etj Konsulenca per shendetin dhe sigurine ne pune, asistenca per perputhshmerine me legjislacionin ne fuqi per mjedisin, etj. Kryerje teste mikrobiologjike, kimike, mjedisore, etj, Zhvillimi i krahasimeve nderlaboratorike dhe testeve te zotesise.
Emërtime të tjera Tregtare: UNICERT
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 15/04/2022
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femer
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga Adem Seit Kruja, Pallati 6/1, Shkalla 1, Ap.5

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 04.05.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja