Skip to content

EXCEED ORPHAN ALBANIA SHPK
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-05-04 12:25:43
JSON

NIPT: M21628038G
Administrator: Srdjan Simic
Objekti i Veprimtarisë: Marketingu, duke perfshire por pa u kufizuar ne hulumtimin e tregut dhe reklamimin e produkteve farmaceutike dhe shtesave ushqimore; (ii) Perfaqesimi i kompanive te huaja farmaceutike ne Shqiperi; (iii) Regjistrimi i produkteve farmaceutike dhe shtesave ushqimore ne Shqiperi; (iv) kryerja e cdo aktiviteti biznesi qe Shoqeria konsideron te pershtatshem per realizimin e objektit te mesiperm dhe ne pergjithesi, kryerja e cdo veprimtarie dhe aktiviteti te ngjashem, te lidhur dhe te pershtatshem ose mbeshtetes te objektivave te siperpermendur, si dhe pjesemarrja dhe bashkepunimi me cdo entitet ligjor, ne Shqiperi ose jashte saj, qe kryen aktivitete te ngjashme me ato te Shoqerise. Aktivitetet per te cilat kerkohet paraprakisht nje leje, license, autorizim apo ndonje akt tjeter miratues, do te ushtrohen pasi te jete marre akti ne fjale.
Emërtime të tjera Tregtare: EXCEED ORPHAN ALBANIA SHPK
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 26/04/2022
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Çeki
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: “ExCEEd Orphan s.r.o.” kompani Çeke , e themeluar ne Çeki me adrese U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 dhe NIPT 07407696 me perfaqesues ligjor si administrator i kesaj shoqerie te huaj Srdjan Simic. ( Sipas Akt themelimit te Shoqerise date 26.04.2022)
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga Ibrahim Rugova, Nd. 70, H.5, Ap. 5

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 04.05.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja