Skip to content

Ultra C.E.P
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-07-01 09:19:13
JSON

NIPT: M21823001C
Administrator: Emilian Sejko
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari te sherbimit postar ekspres. Kryerja e operacionit te transportimit te shpejte te dokumenteve courier, kolive dhe pakove, brenda Shqiperise dhe jashte saj, me cdo lloj mjeti tokesor, detar dhe ajror dhe kryrje sherbimesh te peraferta. Standartizimi dhe paketimi i objekteve te vegjel. Veprimtari transporti te cdo natyre dhe me cfaredo mjeti transporti. Krijim agjencish automjetesh dhe shoqerish transporti, ajrore, detare dhe te tjera te ngjashme me to, dhe dheniamarrje me qira dhe shfrytezim te automjeteve dhe anijeve, kryerje furnizimesh, zhdoganime mallrash. Perfaqesimi ne Shqiperi i shoqerive te huaja dhe shqiptare dhe i ndermarrjeve qe kane objekt te njejte apo te perafert dhe bashkepunimi me to ne cfaredolloj forme. Organizmi i ndermarrjeve tregtare, realizimi i studimeve per celje ekspozitash tregtare dhe reklamash ne pergjithesi. Shfrytezimi i ndermarrjeve hotelerie, turistike dhe atyre te udhetimit ne pergjithesi. Tregtim - riparime te mjeteve elektronike, printer smartphone etj, si dhe aksesoret e nevojshem. Sherbime zhvillimi Sofware, web si dhe aplikacione mobile. Ushtrimi i veprimtarise si agjensi doganore, sherbime doganore dhe magazinim doganor. Tranzitim mallrash nga te gjitha pikat kufitare te Shqiperise. Importi dhe eksporti i te gjitha llojeve te mallrave dhe tregtimi i tyre me shumice e pakice. Shoqeria mund te kryej gjithashtu cdo veprim tregtar, biznesi, industrial apo financiar me qellim arritjen e objektivave te aktivitetit tregtar te shoqerise si dhe cdo veprim dhe transaksion ne lidhje me pasuri te luajtshme e te paluajtshme te cilat jane te nevojshme ose te pershtatshme per arritjen e objektivave te shoqerise. Ne perputhje me legjislacionin Shqiptar, Shoqeria mund te kryeje cdo aktivitet qe lidhet direkt ose indirekt, rrjedhe apo ka te beje me objektivat e renditura me lart. Per te arritur qellimet e mesiperme, Shoqeria mund te ndermarre cdo lloj aktiviteti, qe mund te konsiderohet i dobishem apo i nevojshem ne menyre qe te arrihet dhe permbushet objekti i Shoqerise.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 28/05/2022
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 200 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga Kostandin Kristoforidhi, Zona kadastrale 2679, Nr. 79/125

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 01.07.2022
Statuti i Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja