Skip to content

"SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME DURRES SH.A"
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-09-01 06:33:50
JSON

NIPT: M22031502M
Administrator: Spartak Kovaçi
Objekti i Veprimtarisë: a) Sherbimi i fumizimit me uje te pijshern i konsumatoreve dhe shitja e tij; b) Mirermbajtja e sistemit/sistemeve te fumizimit me uje te pijshern; c) Prodhimi dhe/ose blerja e ujit per plotesimin e kerkeses se konsurnatoreve; ç) Sherbimi i grumbullimit, largimit dhe trajtimit te ujerave te ndotura; d) Mirembajtja e sistemeve te ujerave te ndotura, si dhe te impianteve te pastrimit te tyre. Shoqeria duhet te realizoje cdo lloj operacioni financiar apo tregtar qe lidhet direkt apo indirekt me objektin e saj, brenda kufijve te parashikuar nga legjislacioni ne fuqi. Shoqeria ushtron veprimtarine e saj ne perputh]e me lejet, autorizimet, licencat sipas legjislacionit ne fuqi.
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 13/07/2022
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 000 000,00
Numri i pjesëve: 100 000
Lloji i pronësisë: Publike
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Artion Beqiraj; Andi Metolli; Elis Bushati; Florian Demi; Juna Pali
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durrës, Lagjja 17, Rruga "Dalip Peza".

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 01.09.2022
Marreveshja per Krijimin e Shoqerise
Statuti i Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja