Skip to content

S-TRADING GROUP
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-09-07 07:44:54
JSON

NIPT: M22102046P
Administrator: Tefta Minxuri
Objekti i Veprimtarisë: Tregtimi me shumice i karburanteve te ndryshme, naftes, dhe nenprodukteve te saj si dhe vajrave lubrifikante, te gazit te lengshem per ngrohje dhe pajisjeve te lidhura me to etj. Blerja, importimi, shitja e naftes dhe vajrave minerale te paperpunuar, transportimi per vete dhe per llogari te treteve, depozitimi, perzierja, trajtimi, shitja, shperndarja me shumice e karburanteve dhe lendeve djegese ne pergjithesi, qymyrit, gazit, lubrifikanteve, produkteve te naftes dhe naftokimike, duke perfshire ketu edhe bitumet. Blerja, shitja, qiradhenia, ndertimi dhe administrimi i impianteve, depozitave dhe administrimi i ndertesave dhe pasurive te paluajtshme per nevojat e veta apo te trete. Import-eksport dhe tregti me shumice e naftes, gazit, nenprodukteve te tyre, vajrave lubrifikante , transporti kombetar e nderkombetar i tyre; Import-eksport dhe tregti me shumice e pakice te teknologjise dhe pjeseve te kembimit per ushtrimin e veprimtarise hidrokarbure, te automjeteve te transportit hidrokarbure, te cisternave, per depozita stacionare te bombolave me ose pa mbushje gazi si dhe dhenien e asistences teknike per to, ndertimin dhe venien ne perdorim te depove hidrokarbure, rezervuareve te linjave dhe pikave te shitjes se tyre sipas projektit teknologjik. Import-eksport dhe tregti me shumice e pakice te artikujve industrial, bujqesore, blegtorale, ushqimore, ndertimore, elektroshtepiake, audiovizive, elektrike, te makinerive per ndertim; furnizim me karburant dhe lubrifikant per mjetet lundruese (detare) si dhe Jet-Oil per mjetet fluturuese ajrore. Ne perputhje me legjislacionin Shqiptar dhe licencat e shoqerise te leshuara nga autoritetet kompetente, shoqeria mund te kryej cdo veprimtari qe lidhet drejtperdrejt ose terthorazi, apo qe ndervaret ose lidhet me aktivitetet e renditura me siper.
Emërtime të tjera Tregtare: S-TRADING GROUP
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 24/08/2022
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 500 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Anëtarë Bordi: Erla Kazazi; Besmir Salillari; Ervis Salillari
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Bilal Sina, Pall Salillari, Shk 3, Kat 1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 07.09.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja