Skip to content

ICARE Energji
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-02-06 09:12:57
JSON

NIPT: M22207008I
Administrator: Marigona Metaj
Objekti i Veprimtarisë: Objekti i Shoqerise kryen te gjitha aktivitetet ne perputhje me dispozitat ligjore shqiptare ne fuqi. Me saktesisht, blerje, shitje, tregtim, tregti (import-eksport), shkembim, furnizim, menaxhim, transportim, magazinim, shperndarja ose disponimin ne çfaredo menyre, qofshin si kryesor ose agjent, te naftes bruto, nenprodukteve te naftes, qymyrit, gaz natyror, energji te rinovueshme, energji alternative, energji elektrike, emetimet dhe energjine, dhe te gjitha produktet dhe gjysmëprodukte e tjera petrokimike, produkte të rrezikshme, apo lendet e para dhe te gjitha aktivitetet dhe sherbimet e lidhura me to, duke perfshire sherbimet administrative dhe financiare, konsulence teknike, ekonomike ose menaxhimi ne lidhje me keto aktivitete. Gjithashtu shoqeria mund te kryej aktivitete si shitja dhe blerja e aksioneve. Shoqeria mund te kryeje cdo transaksion qe lidhet me pasurite e luajtshme ose te paluajtshme, si dhe cdo aktivitet tregtar, financiar, me qira ose hipoteke, per te dhene garanci per palet e treat dhe per te marre ose dhene me qira ndermarrjet, deget dhe te marri pjese ne kompani, konzorciume, te themeluara ose ne themelim e siper, qe kane objekt te njejte ose te ngjashem me ate te shoqerise ose qe eshte pasoje per qellimin e arritjes se objektit te veprimtarise se shoqerise. Ne pergjithesi, shoqeria mund te kryeje cdo veprimtari qe eshte e domosdoshme dhe e dobishme per arritjen e qellimeve te kompanise. Shoqeria mund te ndertoje dhe operoje rafineri, duke ushtruar aktivitetin e perpunimit te naftes bruto dhe prodhimit te nenprodukteve te saj. Shoqeria mund te ndertoje dhe operoje si central elektrik, terminal portual.
Emërtime të tjera Tregtare: ICARE Energji
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 04/10/2022
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Zvicer
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 000 000,00
Numri i pjesëve: 1 000
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: "ICARE Holding" SA, shoqeri e se drejtes zvicerane, e regjistruar prane Dhomes se Tregetise se Kantonit te Vaud, Zvicer me 04 Prill 2011, me nr. doss. 2018/08126, nr.ref CH-660-0838011-7, IDE/IUD CHE-378.836.492, me seli ligjore ne Route de Suisse 5, FIBA Building, Zvicer, e perfaqesuar nga asministratori Dominique Marcelle Obadia ep. Abitbol. (Sipas Akt themelimit te Shoqerise)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, depozituar në QKB date 02.11.2022, terhequr date 06.02.2024, Pronar perfitues te subjektit “ICARE Energji”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, janë:

Max Abitbol, shtetas francez, i datelindjes 1950, pronar perfitues për 50% të kapitalit, pasi zotëron 50% të kapitalit të shoqërisë “ICARE ENERGY SA”, e cila zotëron 100% të kapitalit të shoqërisë “ICARE Holding SA” – shoqëri mëmë për 100% të kapitalit të shoqërisë “ICARE Energji”. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 04.10.2022.

Dominique Marcelle, shtetas francez, i datelindjes 1950, pronar perfitues për 50% të kapitalit, pasi zotëron 50% të kapitalit të shoqërisë “ICARE ENERGY SA”, e cila zotëron 100% të kapitalit të shoqërisë “ICARE Holding SA” – shoqëri mëmë për 100% të kapitalit të shoqërisë “ICARE Energji”. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 04.10.2022.

Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femer
Anëtarë Bordi: Blerim Hoxha; Joel Jacques Jean Chevallaz; Max Abitbol
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Njesia bashkiake nr 5, Rruga ”Emin Duraku”,Pallati binjaket, Nr:5, Tirane, Shqiperi

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 11.10.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 11.10.2022
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 06.02.2024
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 06.02.2024
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : K.Laro / P. Nikolli