Skip to content

(DEGA NE SHQIPERI) PJ TRASPORTI
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-09-12 11:05:11
JSON

NIPT: M22219001M
Administrator: Alessio Iommi
Objekti i Veprimtarisë: a) Transportin Rrugor te brendeshem dhe nderkombetar te mallrave per llogari te palve te treta. b) Sherbim Magazinimi, depozitimi dhe shperndarje te mallrave te magazinuara,ngarkesave,ruajtjes dhe te tjera aktivitete te ngjashme, si dhe logjistike dhe te gjitha aktivitetet e lidhura me te. c) Trasport trasport ujor,detar,toksor,hekurudhor dhe lumor. d) Punishte te makinerive,per llogari te saj dhe palve te treta per riparim, mirembajtjen. e) Shoqperia do te marri me qera, te jape me qera, spa shofer,te makinave dhe mjeteve motorike,kamiona traktorave rrugore, rimorkive,gjysemrimorkio, kamionave e tje.
Emërtime të tjera Tregtare: PJ TRASPORTI
Forma ligjore: Degë të Shoqërive të Huaja
Regjistruar: 01/09/2022
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Itali
Shoqëri e huaj për këtë subjekt: " PJ TRASPORTI SRL", shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar sipas legjislacionit italian, me seli në Montecosaro Via Roma, 249 CAP 62010, e regjistruar në Regjistrin e ndërmarrjeve me Kod Fiskal dhe nr. Regjistrimi 02027150438. (Sipas Akt themelimit dhe Statutit të Shoqërisë së Huaj)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, depozituar në QKB date 16.11.2022, terhequr date 12.09.2023, Pronaret perfitues te subjektit “(DEGA NE SHQIPERI) PJ TRASPORTI”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, janë:

Alessio Iommi, shtetas italian, i datelindjes 1995, pronar përfitues për 70% të kapitalit. Data e përcaktimit si pronar përfitues 19.10.2022.

Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Njesia Bashkiake nr 5 “Donika Kastrioti”Pallati nr 1 perball Ambasades Kosovare,Kati i 1 Ap 4,Zona Kadastrale 8270

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 12.09.2023
Vendim i Shoqërisë së huaj për hapje Dege në Shqipëri datë 01.09.2022
Akt themelimi dhe Statut i Shoqërisë së Huaj
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 12.09.2023
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : P. Nikolli