Skip to content

DOKFLOWS
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-11-26 13:55:25
JSON

NIPT: M22314036F
Administrator: PIETER REINAERT B GEERARDYN
Objekti i Veprimtarisë: Shërbime për të tretët i të gjitha operacioneve të lidhura me administrimin e biznesit të tilla si, por pa u kufizuar në regjistrimin e të dhënave, listëpagesa dhe pagesave për burimet njerëzore, blerjen e inventarit, faturimin, shërbimin doganor, shërbimet e TVSH-së, kontabilitetin dhe raportimin, shërbimin ndaj klientit, shërbimin e transportit duke përfshirë menaxhimin e mallrave, planifikimin dhe ekzekutimin operacional, marketingun, analizën e tregut, performancën dhe analizën e performances së Shoqërisë, menaxhimin e projekteve dhe shërbimet dhe zhvillimin e rrjetit;të gjitha aktivitetet si konsulent në të gjitha operacionet e lidhura me biznesin, si, por pa u kufizuar në teknologji, marketing dixhital dhe analitikë, shërbimet e IT, shërbimet cloud, shërbimet e zinxhirit të furnizimit, automatizimin, dixhitalizimin, zgjidhjet e hapësirës së punës;të gjitha aktivitetet, pavarësisht nga natyra e tyre dhe duke përfshirë hyrjen në linja të reja biznesi, për të përmirësuar drejtpërdrejt ose tërthorazi shërbimet dhe operacionet e mësipërme;të gjitha aktivitetet, pavarësisht nga natyra e tyre dhe duke përfshirë hyrjen në linja të reja biznesi, për të siguruar në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të 2 tërthortë përdorimin më efikas të infrastrukturës, personelit dhe operacioneve të Shoqërisë.Shoqëria mund të kryejë veprimtaritë e përmendura në pikat 1) deri dhe 4) më sipër në Republikën e Shqipërisë, si dhe jashtë saj.
Emërtime të tjera Tregtare: DOKFLOWS
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 03/11/2022
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: ALINCO HOLDING, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, me NIPT M22219045D me seli qendrore ne TIRANE Rruga Reshit Collaku, 1, kati II, ap.7, 1000, Tirane dhe administrator Geerardyn Maarten Guido R. Ortake te Shoqerise jane Geerardyn Maarten Guido R dhe ArdianLekaj. Sipas te dhenave te QKB deri me date 26.11.2022

Subjekti Juridik nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
TIRANE RR. RESHIT COLLAKU, 1, KATI II, APP.7, 1000 TIRANE

Adresa:
I. TIRANE RR. RESHIT COLLAKU, 1, KATI II, APP.7, 1000 TIRANE 1000

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 26.11.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 26.11.2022
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : K.Laro