Skip to content

Sevitex Albania
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-11-29 09:20:19
JSON

NIPT: M22315022R
Administrator: Bledar Rrokaj
Objekti i Veprimtarisë: Tregtimin dhe prodhimin e materialeve tekstile lino per hotele, restorante, qendra SPA, klube sportive, lavanderi dhe dhenie me qera te tekstileve etj. Tregtimin e vaskave, vaskave te hidromasazhit, saunave, pajisje fitness etj.
Emërtime të tjera Tregtare: Sevitex Albania
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 09/11/2022
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi; Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 168 200,00
Numri i pjesëve: 5
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: GLOBALSHER, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, me NIPT L62120029D me seli qendrore ne Tirane Farke SELITE Selite, rruga ''Alla'', nd.8, h.1, 1044, zona kadastrale nr.3292, numri i pasurise 146/45-N4 dhe administrator Bledar Rrokaj. Ortak i vetem eshte Ilir Rrapaj Sipas te dhenave te QKB deri me date 29.11.2022

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 16.11.2022, terhequr nga QKB date 29.11.2022, Pronaret perfitues te subjektit Healthspan Source, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, eshte :

Massimo Sevi , shtetas italian, i datelindjes 1965, pronar perfitues per 25% te kapitalit, pasi zoteron 25% te kapitalit te shoqerise Sevitex Albania. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 09.11.2022.

Maurizio Sevi , shtetas italian, i datelindjes 1962, pronar perfitues per 25% te kapitalit, pasi zoteron 25% te kapitalit te shoqerise Sevitex Albania. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 09.11.2022.

Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Shënime: Kapitali i shoqerise eshte i shprehur ne euro (ne shumen 10.000 euro) por eshte konvertuar ne leke sipas kursit te kembimit valutor te dates 29.11.2022.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
TIRANE Rruga ''Alla'', nd.8, h.1, 1044, zona kadastrale nr.3292, numri i pasurise 146/45-N4, Farke, Selite, Tirane

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 29.11.2022
Statuti i Shoqerise
Ekstrakt historik i regjistrit te Pronareve Perfitues date 16.11.2022
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : K.Laro