Skip to content

ZENN TURIZEM
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-11-26 14:23:14
JSON

NIPT: M22315506T
Administrator: ENGIN OZCAN; OZLEM OZCAN
Objekti i Veprimtarisë: Aktivitete dhe agjensi të udhëtimeve turistike, organizime të udhëtimeve, pushimeve ose guidave tursitike individuale dhe kolektive, ose ndërmjetësimin për shitjen e produkteve të këtij aktiviteti, rezervimi i vendeve në mjetet e transportit të udhëtarëve, marrja dhe vënia në dispozicion me qira totale ose pjesërisht e keëtyre mjeteve të transportit, rezervimi i dhomave në hotelet turistike, porositja e të ngrënit në restorantet turistike, dorëzimi i bonove të rezervimit dhe të porositjes ne mjetet e transportit, hotele dhe restorante; Shërbime të lidhura me pritjen turistike, si organizimi i vizitave në qytete, muze, monumente etj, shërbimi i guidëpërkthyesve, shoqëruesve; në dhënien e informacioneve për udhëtime e turizëm, të programuara paraprakisht ose sipas dëshirës së klienteve. Shërbime transport turistik, organizimi i udhëtimeve për turistët me mjete të të tretëve apo të vetë shoqërisë, Konsulenca në këtë fushë dhe në fusha të tjera, gjetja, menaxhimi dhe shpërndarja e personelit specialist në fusha të ndryshme, trajnimi dhe konsulenca për menaxhimin, aktivitete të tjera të burimeve njerëzore. Shoqëria mund të kryejë me qëllim arritjen e objektivave të biznesit të shoqërisë, çdo veprim 2 tregtar, industrial, financiar dhe transaksion në lidhje me pasuri të luajtshme e të paluajtshme të cilat janë të nevojshme ose të përshtatshme për arritjen e objektivave të Shoqërisë.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 14/11/2022
Rrethi: Durres
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Turqi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull; Femer
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
DURRES Lagja 11, Rruga Aleksandër Goga, Pallatet “Laçku”, Nr. 2, H.1, K.6, Apt.25 Durrës

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 26.11.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 26.11.2022
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : K.Laro