Skip to content

SPEFIN FINANZIARIA S.P.A.
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-09-15 13:36:40
JSON

NIPT: M22317023M
Administrator: Emilio Mauro
Objekti i Veprimtarisë: Ofrimin e shërbimeve në sektorin e teknologjisë inovative dhe, kryesisht, ne konceptimin, prodhimin, zhvillimin dhe tregtimin e softwerëve dhe sistemeve të menaxhimit informatik, që synojnë mbështetjen e dixhitalizimit të proceseve te biznesit.
Forma ligjore: Degë të Shoqërive të Huaja
Regjistruar: 12/10/2022
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Itali
Shoqëri e huaj për këtë subjekt: "SPEFIN FINANZIARIA S.P.A.", shoqëri aksionare, e themeluar sipas legjislacionit italian, me seli në Romë, Via Lorenzo Magalotti 15 Cap 00197, e regjistruar në Regjistrin e ndërmarrjeve me Kod Fiskal dhe nr. Regjistrimi 09095161007. (Sipas Statutit të Shoqërisë së Huaj)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, depozituar në QKB date 22.11.2022, terhequr date 12.09.2023, Pronaret perfitues te subjektit “SPEFIN FINANZIARIA S.P.A.”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, janë:

Emilio Mauro, shtetas italian, i datelindjes 1960, pronar përfitues për 53.82% të kapitalit, pasi zotëron 53.82% të kapitalit të shoqërisë mëmë "SPEFIN FINANZIARIA S.P.A.". Data e përcaktimit si pronar përfitues 25.07.2006.

Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Rruga e Kavajës, Kati 10 dhe kati 11, Pallati Baja- BAD

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 12.09.2023
Vendim i Shoqërisë së huaj për hapje Dege në Shqipëri datë 12.10.2022
Statuti i Shoqërisë së Huaj
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 12.09.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -66 524,00
Punuar Nga : P. Nikolli