Skip to content

Kejdi Solar
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-05-04 12:54:33
JSON

NIPT: M22828201S
Administrator: Kejdi Qosja
Objekti i Veprimtarisë: Tregtim, instalim dhe mirembajtje impiante fotovoltaike dhe cdo produkti tjeter ne lidhje me kete sektor, import-eksport, dhe shitja me shumice e pakice e tyre,..etj. Ofrimin e shërbimeve të konsulencës inxhinierike elektrike me specifikë teknologjinë fotovoltaike, duke përfshirë por pa u limituar në: Import-eksport dhe tregtim të pajisjeve, makinerive, materialeve ose sistemeve të prodhimit dhe konservimit të energjise elektrike nga teknologjia e fotovoltaikëve dhe teknologjia e pajisjeve që i shërbejnë asaj, përfshirë por pa u limituar në: pajisje elektrike, elektronike ose elektromekanike që përmbajnë teknologji fotovoltaike, module fotovoltaike, invertera fuqie (invertera diellorë), kontrollorë karikimi, pajisje montimi të sistemeve fotovoltaike përfshirë sistemet ndjekës, bateri, kabëll solar, pajisje mbrojtëse, aksesorë, elektropompa fotovoltaike, matësa me dy drejtime (bidireksionale) dhe sisteme të monitorimit në distancë ose grumbullimit të të dhënave nga sistemevet fotovoltaike, përfshirë edhe software. Zhvillimin, Projektimin, Studimin e Fizibilitetit. Hartimin e projekteve elektrike fotovoltaike. Vizatimet inxhinierike dhe specifikime teknike për impiante fotovoltaike , për impiante kogjeneruese që përfshijnë teknologjinë fotovoltaike, për sisteme fotovoltaike te lidhur ne rrjet,dhe autonom si dhe ato Hibride në objekte rezidenciale, tregëtare, institucione, terrene dhe në çdo objekt tjetër për të cilin do të arrihet mareveshja. Sigurimin e shërbimeve të implementimit, ndërtimit, kolaudimit, riparimit dhe mirëmbajtjes së impianteve (ose centraleve FV) të impianteve kogjeneruese që përmbajnë teknologjinë fotovoltaike dhe, të çdo sistemi ose pajisjeje tjetër që përmban teknologjinë fotovoltaike. Ofrimin e shërbimeve të optimizimit të sistemeve FV, të projektimit dhe implementimit të zgjerimit të sistemeve FV ekzistuese, të integrimit të sistemeve që përmbajnë teknologjinë fotovoltaike, të monitorimit të sistemeve fotovoltaike. Kryerjen e punimeve civile në funksion të ndërtimit të impianteve FV të lartpërmendura. Kryerjen e testimeve, shërbimeve të matjeve të natyrës elektrike dhe matjeve meteorologjike në funksion të projektimit dhe monitorimit të sistemeve FV. Ofrimin e shërbimeve të menaxhimit të çdo projekti që përfshin teknologjinë fotovoltaike. Objekt i kësaj Shoqërie do të jetë dhe çdo veprimtari tjetër ligjore tregëtare lidhur me sa më lart, konform legjislacionit në fuqi. Implementimin dhe zbatimin e projekteve per eficencen energjitike konform legjislacionit ne fuqi. Dhe cdo aktivitet tjeter i nevojshem lidhur me objektin e veprimtarise ne perputhje me legjislacionin Shqipetar.
Emërtime të tjera Tregtare: Kejdi Solar
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 26/04/2022
Rrethi: Elbasan
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Elbasan, Lagjja Shenkoll, zk.8522, pasuria nr.14/232.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 04.05.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja