Skip to content

Free Zone Consulting
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-06-20 12:50:32
JSON

NIPT: M22924203R
Administrator: Elton Belba
Objekti i Veprimtarisë: - Konsulenca në administrim të aktiviteteve të ndryshme ekonomike; - Promovim të aktiviteteve në një Zonë së Lirë Ekonomike; - Dhënia e konsulencave ligjore të të gjitha llojeve; - Dhënia e konsulencave financiare të të gjitha llojeve shërbime që do të përfshijnë por nuk do të kufizohen në Shërbime kontabël; Konsulence për aktivitetet tregtare; analiza financiare; etj - Gjithashtu shoqëria do të kryejë veprimtari seleksionimi dhe formimi; veprimtari ndërmjetësimi dhe përfaqësimi, etj.
Emërtime të tjera Tregtare: Free Zone Consulting
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 18/05/2022
Rrethi: Elbasan
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000,00
Numri i pjesëve: 5
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: Quadruple-A është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 18/01/2018 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L81322041P, me adresë në Tirane, Rruga Muhamet Gjollesha, Godina Qendra Tregtare Ring, Hyrja 2, Apartamenti 14, me administratore Ira Hysaj. Ortak i vetem i shoqerise eshte Elton Belba. Sipas të dhënave të QKB deri më date 20.06.2022

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 30.05.2022, terhequr nga QKB date 20.06.2022, Pronaret perfitues te subjektit Free Zone Consulting zoterues te 25% te kapitalit e me teper, eshte :

Elton Belba , shtetas shqiptar, i datelindjes 1975, pronar perfitues per 34% te kapitalit, pasi zoteron 34% te kapitalit te shoqerise meme Free Zone Consulting. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 24.05.2022.

Elton Belba , shtetas shqiptar, i datelindjes 1975, pronar perfitues per 33% te kapitalit, pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise meme Quadruple-A, shoqeria Quadruple-A zoteron 33% te kapitalit tek shoqeria Free Zone Consulting. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 24.05.2022.

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Elbasan, Lagjia Skenderbej, Zona Industriale Jug, Zona Kadastrale 8523, Nr pronesie 33/35, kati 2

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 20.06.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Ekstrakt Historik i Pronareve Perfitues, terhequr 20.06.2022
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja