Skip to content

AGRO INVEST KORÇA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-06-30 07:05:30
JSON

NIPT: M24215601J
Administrator: Genti Mullaraj
Objekti i Veprimtarisë: Grumbullimi, prodhimi dhe perpunimi i artikujve bujqesore, ushqimore, i nënprodukteve të gatshme e gjysëm të gatshme: - Ngritja dhe shfrytëzimi i linjave të industrisë ushqimore për përpunimin e frutave, të perimeve, të peshkut dhe të mishit: -Prodhimi dhe dhe tregtimi me shumicë e pakicë i të gjitha llojeve të pijeve alkoolike dhe jo alkoolike: -Import-eksporti i lëndeve te para, i mallrave industriale, ushqimore, dhe i mallrave të natyrave të tjera, i makinerive dhe i materialeve e paisjeve ndihmese për montimin dhe mirembajtjen e tyre: -Ndërtimi i objekteve të banimit, objekteve industriale, i objekteve bujqësore dhe veprave të artit me karakter bujqësor, i rrugeve, kanalizimeve, ujesjellsave dhe shkarkueseve: -Prodhim dhe tregtim me shumicë e pakicë i të gjitha llojeve të materialeve të ndërtimit: -Projektime në fushën e ndërtimeve për të gjitha llojet e tyre dhe për të gjitha kategoritë e punimeve brënda vendit: -Investime dhe sipërmarrje për instalimin e sistemeve të ngrohjes dhe të freskimit të objekteve gjatë procesit të ndërtimit ose në procesin e rikonstruksionit të tyre: -Aktivitet në zbulimin e burimeve minerare dhe në shfrytëzimin e tyre për të gjitha kategoritë e mineraleve: -Veprimtari në fushën imobilare si shitje, blerje dhe dhënie me qera të pronave dhe pasurive të paluajtshme; -Aktivitete prodhimi, shërbimi dhe përpunimi në dru, mobileri, në metal, plastikë, në xhama, në qeramikë, në gur, në çimento, në kulturat bujqësore, në kultivimin e luleve natyrale, në pyje dhe në akuakulturë: - Ngritje dhe shfrytezim bare, restorante dhe hotele: - Ngritje dhe përdorim agjensish turistike, exchange dhe publicitare:: - Shërbime të ndryshme ndaj publikut me rrobaqepsi, parukeri, transport brënda e jashte vendit: -Tregti me shumicë e me pakicë i karburanteve të llojeve të ndryshme, i vajrave lubrifikantë dhe i nën produkteve të tjera të naftës. Të gjitha veprimtaritë e mësipërme do të realizohen në të drejtën e importit dhe eksportit komform kërkesave specifike të legjislacionit Shqiptar për sejcilën veprimtari.
Emërtime të tjera Tregtare: AGRO INVEST KORÇA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 02/06/2022
Rrethi: Pogradec
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Pogradec, Ndërtesë private. Rruga nacionale Pogradec Korçë. Nr pasurisë 10/56. ZK 8581.Pogradec

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 30.06.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja