Skip to content

Energy Analysis
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-07-04 07:31:06
JSON

NIPT: M24227003D
Administrator: Elida Kola
Objekti i Veprimtarisë: Ne menyre me te detajuar, Shoqeria do te zhvilloje aktivitet, perfshire por pa u kufizuar, ne studime pjesore urbanistike. Projektim arkitektonik per objekte civile-industrialeturiistike-vepra arti ne infrastrukture. Projektim rikonstruksioni. Projektim interior. Projektim peisazhi, sistemim siperfaqe te gjelberta, lulishte e parqe. Dizajn grafik, arredimit te ambienteve te biznesit dhe banimit. Llogaritje, analize e eficenses se energjise ne godinat ekzistuese dhe llogaritje e eficenses se energjise pas nderhyrjeve, aktivitete inxhinierike dhe konsulenca teknike te lidhura me to, Import –eksport, tregti te mallrave te ndryshme etj. Ne perputhje me legjislacionin shqiptar, ne menyre qe te arrihet qellimi i siperpermendur, Shoqeria mund : te kryeje çdo lloj aktiviteti ne raport me objektin dhe per qellim te tij. Te marre pjese ne tendera te te gjitha llojeve ne fushen e ndertimit, industrise, energjise, qofte per llogari te vet ose ne bashkepunim me cdo person fizik apo juridik, qofte shqiptar apo te huaj. Te kryeje aktivitete tregtare ne fushen e ndertimit, energjise dhe industrise si dhe cdo transaksion ne lidhje me pasurite e luajtshme dhe te paluajtshme, si dhe cdo aktivitet tregtar, financiar, dhenie- marrje me qera, te vendose pengje dhe barre hipotekore qe mund te konsiderohen si te dobishme apo te nevojshme per te arritur qellimet e Shoqerise dhe qe nuk tejkalojne ne mase aktivitetet kryesore, te cituara me siper. Te kryeje cdo aktivitet ne lidhje me publikimin, marketingun apo reklamimin
Emërtime të tjera Tregtare: ENERGY ANALYSIS
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 06/06/2022
Rrethi: Korce
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femer
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Korce, Rruga 29 Nëntori, Nr. 15, Lagjja Nr. 12.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 04.07.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja