Skip to content

VELA INVEST
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-06-30 08:53:06
JSON

NIPT: M28016501K
Administrator: Zef Tuku
Objekti i Veprimtarisë: Agro-Turizem. Mbjellja, rritje dhe perpunimi i ullirit. Prodhim ambalazhi tregtim uji natyral, lengje frutash, pije freskuse, birrari etj. Tregtim kafe caj te markave te ndryshme etj. Import eksport te mallrave te ndryshme indistriuale dhe ushqimore ,pjese kembimi, automjete, lende e pare, makineri, farmaceutike, kimikate.Rikonstrusione, ndertim objektesh, ujesjelles, kanalizime, prodhim inertesh, lende drusore, veprimtari turistike hotele, kazino, kembim valute, servis automjetesh, transport mallrash brenda dhe jashte vendit, ruajtjen dhe sigurimin e objekteve publike e private ne pronesi,ose ne perdorim te 2 personave fizike e juridike, qe ushtrojne veprimtarine ne territorin e Shqiperise .Shoqeria mund te kryeje dhe veprimtari te tjera ndihmese te cilat mbeshtesin arritjen e qellimit te saj kryesore ne perputhje me legjislacionin ne fuqi. Tregtim me shumice dhe pakice i vajrave lubrifikante dhe nenproduktet e tyre. Antifrize, adblu, alkol frenash, goma automjetesh, filtra per automjete dhe pjese kembimi. Ndertim sheshesh pushimi, sheshesh parkimi dhe kamping. Perpunim dhe transformim te lendeve plastikes si dhe prodhimi produkteve plastike.
Emërtime të tjera Tregtare: "VELA INVEST" SHPK
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 14/06/2022
Rrethi: Lezhe
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Lezhe, Njesia Administrative Blinisht, fshati TROSHAN ,Fabrika Ujit, ne Zonen kadastrale 3650,me numer pasurie 202/25

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 30.06.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja