Skip to content

KODRA MINING AND TUNNELLING
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-06-29 08:22:42
JSON

NIPT: M29210301A
Administrator: Martin Gjoni
Objekti i Veprimtarisë: 1. Kryerja e punimeve dhe shërbimeve gjeologjike, gjeofizike dhe konsulences në lidhje me zonat e eksploruara; 2. Kryerja e punimeve per shfrytezimin e minierave ne tunele, miniera nentokesore dhe siperfaqesore, perveç shitjes se mineraleve; 3. Nxjerrja e materialeve te percaktuara ne ligjin minerar te Republike se Shqiperise, si lende te para te industrise, duke perfshire: ari, argjendi, bakri, kromi, hekuri, plumbi, zinku, qymyri, nikel, minierat e gurit, minierat e rërës, mermeri dhe ujërat nëntokësore; 4. Kryerja e llojeve të ndryshme të përpunimit, funksionimit, përvetësimit, transferimit të materialeve dhe mineraleve; 5. Blerja, shitja, marrja/dhenja me qira, e çdo pajisjeje dhe mjeti të nevojshëm për nxjerrjen dhe përpunimin e këtyre mineraleve dhe materialeve. 6. Krijimi i objekteve të paketimit, funksionimi, marrja ose transferimi i tyre për produktet e prodhuara në magazina, porte, etj.; 7. Kerkimi dhe zbulimi ne fushen minerare, transferimi ose marrja e kërkimit, dhe administrimi paraprak i ushtrimit të së drejtës së zbulimit, administrimin e minierave per keto minerale, si dhe ushtrimin e të gjitha të drejtave – përvec shitjes/importimit të mineraleve - të njohura nga ligji minerar në Shqiperi.
Emërtime të tjera Tregtare: KODRA MINING AND TUNNELLING
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 24/05/2022
Rrethi: Puke
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi; Turqi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Puke, Rruga "Ymer Puka", Blloku Nr.1, Kati I-re, Numer Pasurie 35, Zona Kadastrale 3069, Bashkia Puke, Rrethi Puke, Qarku Shkoder

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar 29.06.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja