Skip to content

NEOINVEST
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-02 13:54:19
JSON

NIPT: M31628026H
Administrator: Durim Shehu
Objekti i Veprimtarisë: Punime të tokës dhe ndërtime muresh; ndërtim të banesave civile, industriale, monumentale, kompletim të impianteve dhe përfundim të tyre; vepra restaurimi; ndërtim të asfaltit; të aeroporteve dhe hekurudhave; të galerive; të urave, të digave, vepra speciale të betonuara, punime hekurudhore, punime hidraulike; ujësjellësi; gazsjellsi; vajgursjellsin, mbrojtjeje dhe sistemime hidraulike, agrare, pyjore, punime detare dhe të portit, impiante të mbarështrimit, të pastrimit të ujit të pijshëm, realizimit të impianteve të trajtimit të plehrave; realizimit të impianteve teknologjike dhe speciale për ndërtimin, realizimin e karpenterisë metalike; zbulime; eksplorime të nëntruallit, rregullim të terreneve.Shoqëria do të kryejë punë për ndarjen në parcela dhe të urbanizimit në përgjithësi, projektimit, llogaritjeve statike, drejtim punësh si dhe të veprojë si koordinuese teknike dhe administrative me sipërmarrje të tjera; të tregtojë dhe të prodhojë me shumicë detale të çfarëdo lloj materiali në përgjithësi për ndërtimin; sjelljen e pajisjeve dhe atrecaturave për kantiere, të kryejë blerjen, shitjen, ndërtimin, administrimin dhe shkëmbimin e pasurisë së palëvizshme.Ajo mund të kryejë përveç të gjitha veprimeve tregtare, financiare dhe kreditore, të tundshme dhe të patundshme, edhe qiramarrjen nëse është e nevojshme dhe e mundshme për vazhdimin dhe realizimin e qëllimit të shoqërisë.Dhënie ambientesh e objektesh me qira, si pasuri të luajtshme edhe të paluajtshme.Blerje-shitje pasuri të paluajtshme e të luajtshme, (prona të ndryshme, si troje, banesa, apartamente, etj.), pasuri këto në pronësi të shoqërisë “NEOINVEST” Shpk, ose në pronësi të shoqërive të tjera ose në pronësi të personave fizikë apo juridikë të tjerë të cilët autorizojnë shoqërinë “NEOINVEST” Shpk për blerje-shitje. Veprimtari tregtare në fushën e ushqimit social, hoteleri, turizëm, shitje materiale ndertimi. Rehabilitim dhe rikonstruksion objektesh te ndryshme me funksion civil sherbimesh dhe/ose banimi si dhe industrial, dhe monumente arkitekture te kategorive te ndryshme
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 13/04/2023
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Vore, Rruga Fshati - Gjokaj, pasuria me numër 706/6 Z.Kadastrale 1167, Njësia Bashkiake Bërxull

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 02.05.2023
Statuti i Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja