Skip to content

Healthybites
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-02 13:21:23
JSON

NIPT: M31628034V
Administrator: Agron Disha
Objekti i Veprimtarisë: - Aktiviteti i Shoqërisë do të përfshijë, por pa u kufizuar në : -Shërbime restoranti, linjë restorantesh, linje shërbimi ushqimi të shpejtë, shërbim hotelerie, kafe- bar, supermarkete, minimarkete, tregtim me shumicë i produkteve ushqimore dhe industriale; - Operimi në fushën e ndërtimit dhe transportit brenda dhe jashtë vendit, tregtimi me shumicë ose pakicë, import- eksport mallrash të ndryshme; - Të operojë agjenci udhëtimi, agjenci informacioni, turistik dhe shërbime të ngjashme me to, agjenci imobiliare, autoshkollë si dhe çdo aktivitet tjetër të lejuar nga legjislacioni në fuqi; - Tregtim me pakicë të benzinës, naftës, gazit, lubrifikantëve dhe të gjithë produkteve dhe nënprodukteve të tyre; - Servis automjetesh dhe tregtim i pjesëve të automjeteve me shumicë dhe me pakicë; - Ushtrojë çdo aktivitet tjetër që mund të konsiderohet i përshtatshëm ose i nevojshëm për përmbushjen e qëllimit të Shoqërisë; - Shoqëria mund të kryejë gjithashtu çdo biznes ose aktivitet tjetër që konsiderohet nga Asambleja e Përgjithshme se është zhvilluar ose kryer në mënyrë të përshtatshme ose të favorshme në lidhje me ndonjë nga objektet e mësipërme ose që është menduar në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë për të rritur vlerën ose për ta bërë më fitimprurës cilindo nga aktivitetet e Shoqërisë, pasurinë ose të drejtat e shoqërisë, në përputhje me legjislacionin shqiptar; dhe në përgjithësi të kryejë të gjitha veprimet e tjera që Shoqëria mund të gjykojë si shoqëruese e ose të favorshme për arritjen e objektivave të mësipërm ose ndonjë prej tyre.
Emërtime të tjera Tregtare: Healthybites
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 26/04/2023
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Gjeorgji
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga “Murat Toptani”, Gjergji Center, Kati 6

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 02.05.2023
Statuti i Shoqerise
Prokure e Posacme
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 02.05.2023
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja