Skip to content

FINVEST
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-11 07:48:30
JSON

NIPT: M31708039K
Administrator: Julian Dhima
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari në fushen e ndërtimin, ndërtime dhe konsulencë në fushën e ndërtimit për palë të treta. Ndërtime, projektim dhe rikonstruksione të godinave civile dhe industriale një dhe shume katëshe. Ndërtime dhe rikonstruksionë të obiekteve turistike. Ndërtime dhe rikonstruksionë rrugë, ura, autostrada. Shitje dhe blerje të pasurive të paluajtshme rezidenciale dhe hoteliere, toke bujqesore dhe ndërtimore. Shitblerie e matërialeve të ndërtimit. Dhënie të ambientëve me qera. Aktivitët në fushen e konsulences, për ndërmjetësimin tregtar, turistik, të pasurive të paluajtshme dhe financiar, si dhe menaxhimi dhe administrimi i pasurive të paluajtshme si në Shqipëri dhe jashtë saj. Aktivitet në fushen e tregtisë; Import-eksport i matërialeve të ndërtimit, import-eksport dhe tregti me pakice i artikujve të ndryshem industrial dhe ushqimore. Aktivitët në fushen e transportit, transport për vehte dhe /ose për logari të të tretëve;t ransporte kombetare dhe ndërkombetare mallrash. Aktivitete tregtare mund të kryhen direkt apo në formen e përfaqesive,si në Shqipëri dhe jashtë saj, përfshire tregtinë me shumice dhe pakicë. Shoqeria mund të kryeje të gjitha veprimet tregtare, industriale, të luajtshme ,të paluajtshme dhe të kryeje cfaredo lloj aktivitëti tjetër të lejuar që konsiderohet i nëvojshem për realizimin e objektit të aktivitëtit të shoqerise. Githashtu shoqeria mund të marre pjesë në shoqeri dhe / ose kooeërativa, ndërmarrje të çdo natyre qe kanë objekt të njejtë apo qe lidhet me objektin e veprimtarise se shoqerise. Të zhvilloje cdo veprimtari dhe aktivitet tjetër në përputhje me legjislacionin shqiptar.
Emërtime të tjera Tregtare: FINVEST
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 27/04/2023
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga Sami Frasheri,Ndertesa 23,Apartamenti 1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 11.05.2023
Akt themelimi i Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja