Skip to content

Swift Transport S.r.l.s
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-25 14:11:10
JSON

NIPT: M31731509T
Administrator: Elion Dushku
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari transporti dhe dhënie me qira të mallrave nga palët e treta.
Emërtime të tjera Tregtare: Swift Transport S.r.l.s
Forma ligjore: Degë të Shoqërive të Huaja
Regjistruar: 31/05/2023
Rrethi: Durres
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Itali
Shoqëri e huaj për këtë subjekt: Swift Transport SRLS, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës italiane, themeluar me 28.11.2016, me kod tatimor dhe numër regjistrimi ne Regjistrin e Shoqerive ne Milano Brianza-Kodi:09703730961, e regjistruar edhe me nr.2108127 te R.E.A te C.C.I.S.S te Milanos. Sipas Vendimit te shoqërisë per hapjen e degës se Huaj ne Shqiperi date 28.04.2023,

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 20.07.2023, terhequr nga QKB date 20.07.2023, Pronar perfitues i subjektit Swift Transport S.r.l.s eshte:

Elion Dushku, shtetas shqiptar lindur me 1995, pronar përfitues per 95% te kuotave te kapitalit, pasi zotëron 95% te kuotave te shoqërisë Swift Transport SRLS e cila eshte shoqëri meme per Swift Transport S.r.l.s me 100% te kuotave te shoqerise.Data e përcaktimit si pronar përfitues eshte 28.11.2016.
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durres, Lagjia Nr.8 ,Ruga: Aleksander Goga, Pallati 520, Shk. 1 Kati. 1 , Apartamenti. Nr.2

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 20.07.2023
Vendimi i shoqërisë per hapjen e degës se Huaj ne Shqiperi date 28.04.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronarit Perfitues date 20.07.2023
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : L.Kanani