Skip to content

VIRES ALBANIA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-02-12 14:09:57
JSON

NIPT: M32206016S
Administrator: Alex Sejdarasi
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari ekonomike në fushën e turizmit, nëpërmjet projektimit, ngritjes, operimit dhe administrimit të strukturave turistike pritëse (akomoduese) dhe të gjitha shërbimeve direkt apo indirekt të lidhura me to, për turistët dhe vizitorët; Zhvillimi, administrimi dhe kryerja e transaksioneve me pasuri të paluajtshme, përfshirë projektimin, ndërtimin, qiradhënien e tyre dhe ofrimin e shërbimeve të lidhura me to. Administrimi i ambjenteve dhe ofrimi i shërbimeve të akomodimit në zona të ndryshme të vendit, si dhe cdo veprimtari tjetër plotësuese, që lidhet direkt ose indirekt me veprimtarinë e sipërpërmendur. Veprimtari ekonomike në fushën e real estate (pasurive të paluajtshme), që ka të bëj me negocime, ndërmjetësime, përfaqësime të të tretëve në fushën e real estate, si në tregun e brendshëm ashtu edhe në atë ndërkombëtar. Shitje, blerje, dhënie me qira të të gjitha llojeve të pasurive të paluajtshme, brenda dhe jashtë vendit, si dhe cdo transaksion tjetër në funksion të përmbushjes së objektit të veprimtarisë në fushën e real estate. Shoqëria do të kryejë çdo aktivitet që përfshihet në objektin e saj të aktivitetit dhe/ose që lidhet me objektin e saj. Shoqëria do të respektojë të gjitha ligjet dhe rregulloret përkatëse dhe standardet më të mira etike, në fuqi në Republikën e Shqipërisë.
Emërtime të tjera Tregtare: VIRES ALBANIA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 31/08/2023
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Austri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 3
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I.Vires Immobilien, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar, e se drejtës austriake, me numër regjistrimi FN 553076 Y dhe me seli qendrore ne Amaliensraze 36/2 1130, Vjene/Austri(Sipas Statutit te Shoqerise)

II. KSRI, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar, e se drejtës austriake, me numër regjistrimi FN 527778 W dhe me seli qendrore ne Schonbrunner Straze 293/14 Tur 11 1120Vjene/Austri(Sipas Statutit te Shoqerise)

Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga “Jordan Misja”, kompleksi Panorama, kati 1, njesite nr.10-13 , Tiranë, Shqipëri

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 12.02.2024
Statuti i Shoqerise
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronarit Perfitues date 12.02.2024
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : L.Kanani