Skip to content

Clever Lynx Albania
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-12-08 14:30:07
JSON

NIPT: M32230023G
Administrator: Gëzim Djoka
Objekti i Veprimtarisë: Ofrimi i sherbimeve te keshillimit dhe konsulences ne fushen e sigurise se informacionit dhe teknologjise informative. Perfshire riskun dhe perputhjen me ligjet.Zhvillimi, implementimi dhe menaxhimi i strategjive, politikave dhe strukturave te sigurise se informacionit per klientet privat dhe publik. Ofrimi i sherbimeve te testim-it te thelle (penetration testing), vleresimit te vulnerabiliteteve dhe inteligjences mbi kercenimet per identifikimin dhe zbutjen e rreziqeve te sigurise. Projektimi dhe implementimi i arkitekturave te rrjetave te sigurta, firewall-eve dhe zgjidhjeve te kodifikimit per mbrojtjen e te dhenave. Ofrimi i sherbimeve te keshillimit ne fushen e teknologjise informative dhe komunikacionit (TIK). Zhvillimi dhe ofrimi i sherbimeve te ndertimit te sistemeve informatike dhe aplikacioneve softuerike per klientet. Ofrimi i sherbimeve te mbeshtetjes teknike dhe riparimeve per pajisjet dhe infrastrukturen e TIK. Design, zhvillimi dhe ofrimi i sherbimeve te ndertimit te datacenter, perfshire edhe menaxhimin ne kushte te sigurt. Sigurimi i sherbimeve te trajnimeve dhe programeve te ndergjegjesimit mbi sigurine e informacionit per punonjesit dhe palet e interesuara. Zhvillimi dhe implementimi i projektuar te rrjetave kompjuterike dhe infrastruktures se sigurise. Ofrimi i sherbimeve te administrates se bazes se te dhenave dhe menaxhimit te sistemeve te informacionit. Ofrimi i sherbimeve te kerkimit dhe zhvillimit per zgjedhje te ndryshme te IT-se. Ofrimi i sherbimeve te marketingut dixhital dhe zhvillimit te faqeve te internetit. Zhvillimi i projekteve te inteligjences artificiale dhe analizes se te dhenave per klientet. Ofrimi i sherbimeve te zhvillimit te mjediseve te lojerave te video. Ndertimi i sistemeve te integrimit dhe automatizimit te proceseve te biznesit per organizatat dhe ndermarrjet. Ofrimi i sherbimeve te tipit cloud qe mundesojne ose lehtesojne konsumin e sherbimeve te tipit cloud. Organizimi dhe ofrimi i trajnimeve dhe eventeve. Furnizimi me personel. Blerja, rishitja e pajisjeve kompjuterike si hardueri dhe/ose softueri. Auditimi, analiza financiare dhe operacionale, menaxhim i perkohshem, konsulence. Importi dhe eksporti i pajisjeve, sherbimet e transportit/menaxhimi i logjistikes.Kompania mund të angazhohet në çfarëdo aktiviteti tjetër që është i lidhur ose kontribuon në arritjen e qëllimeve të sipërpërcaktuara te lejuara nga legjislacioni ne fuqi.
Emërtime të tjera Tregtare: Clever Lynx Albania
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 24/10/2023
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Belgjike
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga “Jordan Misja”, Blloku Gener 2, Ndertesa D, Shkalla 5, Ap.17, Njesia Administrative nr. 9, Kodi Postar 1016, Tirane

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 08.12.2023
Prokure e Posacme
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronarit Perfitues date 08.12.2023
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : L.Kanani