Skip to content

AMIK CONSTRUCTION
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-12-08 14:49:40
JSON

NIPT: M32230503A
Administrator: Andi Kasoruho
Objekti i Veprimtarisë: Studio projektimi, projektim arktektonik, inxhinierik, studime urbanistike, projektim vepra inxhinierike dhe arti, ndërtime civile dhe industriale, banesa, vepra të karakterit ndërtimor me konstruksion betoni apo hekuri, marrja e përfaqësisë në fushën e ndërtimit, projektim dhe zbatim punimesh ndërtimi, dizenjim urbanistik, konsultim në aktivitetet e ndërtimit, gërmime dheu, aktivitet i guroreve, pastrimi në ambjente publike dhe private, izolime, instalim impiante elektrike dhe hidraulike, restaurime dhe mirëmbajtje të pasurive të paluajtshme në pronësi apo të marra nën kujdes, impiante teknologjike, vepra të inxhinierisë së natyrës, aparatura strukturore speciale, barriera dhe mbrojtëse rrugore, struktura të parafabrikuara prej betoni, impiante për përpunimin dhe rekuperimin e mbeturinave, pastrim të sipërfaqeve ujore, detare, liqenore, lumore, linja dhe impiante telefonike, interneti, të rrjetit të telekomunikimit dhe transmetimit, komponente strukturore me përbërje hekuri dhe metali, matje topografike, impiante depurimi, asgjësimi i veprave të ndryshme, gjelbërim dhe rregullim territori, gërmime arkeologjike, ndërtim të dyshemesë dhe strukturave speciale të sipërme, impiante termike dhe të kondicionimit, sisteme kundra zhurmës për infrastrukturën e pajisjeve të lëvizshme, rikonstruktime, lotizime, prodhim materiale të ndërtimit dhe të gjitha nëndegëzimet dhe tregtimi i tyre, aktivitet imobiliar, marrja e liçensave të ndryshme në çdo aktivitet të ndërtimit apo lëndës së ndërtimit, import-eksport i materiale të ndërtimit, mjeteve motorike të rënda të përdorshme në ndërtim apo në industri të tjera të biznesit, pjesë këmbimi për to, makinerive të përdorshme në ndërtim dhe tregtimi apo dhënia me qera apo tituj të tjerë tek të tretët, shërbimi i mirëmbajtjes dhe pjesë këmbimi për këto mjete motorike dhe makineri, materialeve të ndërtimit, mallrave të përgjithshme pakufizim që kërkohen në tregun e lirë, tregtimi me pakicë i karburantit dhe nënprodukteve të tij, përdorim direk ose indirekt i veprave të ndërtuara ose të blera të impianteve dhe të shërbimeve të tyre, shit-blerje, marrje me qira dhe administrim për llogari personale ose të tretëve të veprave publike/private, civile/industriale, rurale/urbane, terrene, pasuri të paluajtshme, hapësira të ndryshme, tregtimi me shumicë e pakicë i materiale të të gjitha kategorive dhe nëndegëzime të tyre që përdoren në ndërtim, makineripajisje të përdorshme në industrinë e ndërtimit, biznese profesionale mbështetëse, biznese shërbimi, bare-restorantehoteleshërbime, materiale elektroshtëpiake, mallrave dhe sendeve që kërkohen në treg dhe ku shoqëria parapëlqen të investojë dhe ushtrojë veprimtari tregtare, shitblerje, depozitim dhe marrje të përfaqësisë për materiale, makineri dhe prodhime të tjera në përgjithësi të lidhura me industrinë e ndërtimit, e pajisjeve industriale dhe të ngjashme me to, zhvillimi i aktivitetit të turizmit në çdo fushë, promovimi, shfrytëzimi i kapacitetit turistik dhe argëtues, agjensi komisionere, punësimi, transporti të çdo lloji për interesin e vet apo të të tretëve, spedicioni, administrimi dhe aktivitet tregtar në gamën e shërbimeve bare-restorante-hotele, shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet tregtar, operacione që lidhen me pasuri të paluajshme/luajtshme, të blejë e të shesë, marrë me qira ndërmarrje, degë ndërmarrjesh si dhe të ketë interesa ose pjesmarrje në shoqëri tregatre, ente, konsorciume, shoqëri të thjeshta, të themeluara apo në themelim e sipër, që kanë objekt të ngjashëm me shoqërinë, të japë garanci, dorëzani, të marrë hua dhe ofrojë garanci pasurore në favor të të tretëve të jetë palë dhe të ofrojë shërbime, produkte, nëpërmjet të gjitha formave të kontraktimit apo prokurimit publik, marrëveshjeve apo tratativave tregtare apo/dhe me karakter civil, etj.Ushtrimi i çdo veprimtarie të ligjshme, të lejueshme për formën e shoqërisë, e cila nuk ndalohet me ligj.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 27/10/2023
Rrethi: Durres
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durres, Durres,Lagjja 3, Sheshi Liria, Qendra e Biznesit EGT, Kati IV

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 08.12.2023
Akti i themelimit te Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : L.Kanani