Skip to content

iCharge
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-12-11 07:57:59
JSON

NIPT: M32231022D
Administrator: Elton Jorgjis
Objekti i Veprimtarisë: Distribucionin, shitje, mirembajtje e karikusave elektrik te tipit AC dhe DC për automjetet ose infrastrukture elektrike. - Shet dhe miremban perberes te ndryshem te karikusave dhe produkte ose sherbime qe lidhen me kete fushe veprimtarie. - Zhvillon dhe ideon software per karikusat, monitorimin dhe menaxhimin e tyre. - Ofron sherbimin e karikimit per automjete elektrike falas apo nepermjet menyrave te ndryshme te pagesave sic jane me para ne dore ose elektronikisht apo me karte krediti. - Zhvillon rrjet me karikues elektrik te instaluar neper vendodhje te ndryshme dhe ofron sherbimin e karikimit per automjete elektrike. - Ideon dhe zhvillon zgjidhje teknike per teknologjine e karikimit te automjeteve si dhe promovon teknologjine "green" ne tregun vendas. - Trajnon the bashkepunon me operatoret vendas ose operatoret e makinave profesionale elektrike (taxi, makina me qira, parkime private dhe publike) per tju ofruar zgjidhje hardware dhe software per nevojat dhe marrveshjet e percaktuara. - Punime Civile te nevojshme per kryerjen e lidhjeve ne fushat e mesiperme. - Sherbim Konsulence, Keshillimi dhe Trajnimi per Sistemet informatike dhe cdo gje tjeter te permendur me siper. - Ne funksion teqellimeve te mesiperme Shoqeria mund te hyje ne tregje dhe operacione te ndryshme, te zoteroje pasuri te luajtshme e te paluajtshme dhe/ose pjesemarrje ne shoqeri te tjera tregtare.
Emërtime të tjera Tregtare: iCharge
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 28/10/2023
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: AlbaScan, është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e themeluar sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë me date 14.02.2017, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L71416010E, me seli qendrore ne Tirane , Rruga Barrikada, Hyrja 1, perballe gjimnazit "Sami Frasheri", Zona kadastrale 8360, Nr pasurie 5/351 dhe me ortake Elton Jorgjis dhe Elision Jorgjis. (Sipas Ekstraktit Historik te Shoqerise date 11.12.2023) .

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 31.10.2023, terhequr nga QKB ne daten 11.12.2023 , Pronare perfitues te shoqërisë iCharge jane:

Elton Jorgjis, shtetas shqiptar, lindur me 1980, pronar përfitues per 50% te kapitalit, pasi zotëron 50% te kapitalit te shoqërisë AlbaScan, e cila eshte shoqëri meme per iCharge me 100% te kuotave te shoqërisë.Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 28.10.2023.

Elision Jorgjis, shtetas shqiptar, lindur me 1987, pronar përfitues per 50% te kapitalit, pasi zotëron 50% te kapitalit te shoqërisë AlbaScan, e cila eshte shoqëri meme per iCharge me 100% te kuotave te shoqërisë.Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 28.10.2023.

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga e Kavajes,km i I, Godina ne krah te Vetingut,kati i I,Zona kadestrale 8380,Tirane

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 11.12.2023
Akti i themelimit te Shoqerise
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronarit Perfitues date 11.12.2023
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : L.Kanani