Skip to content

IZZI
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-02-12 11:41:08
JSON

NIPT: M32412014P
Administrator: Idriz Berisha
Objekti i Veprimtarisë: Transport, ndertim, inerte, germim.Veprimtari ne fushen e ndertimit, prodhim, montim te cdo lloj qofshin civile, industriale apo bujqeosre, ndertim linja elektrike, hidraulike, ujesjellesa, kanalizime, rruge, prita, ura, tunele, vepra arti e restaurime. Ne fushen e studimit, projektimit, ndertimit e shfrytezimitte objekteve civile, industriale, bujqesore, HeCve, gurore, gjithe llojeve te materialve te ndertimit si inerte, betoni, parafabrikate te ndryshme dhe konstruksion e tubacione metalike te te gjitha llojeve etj. Kryerja e cdo lloj operacioni dhe transaksioni ne lidhje me importimin, eksportimin, prodhimin dhe tregtimin me shumice dhe pakice te mallrave te ndryshme ushqimore, industriale, bijqesore e blegtorale. Veprimtarin e shkembimeve valutore, transfertave dhe postave brenda dhe jshte vendit.Transport mallrash e udhetaresh me mjete rrugore, detare dhe ajrore brenda dhe jashte vendit. Infrastrukture, ujesjellesa, kanalizime, vepra pastrimi te ujit te pijshem, vepra pastrimi te ujrave te zeza. Ndertim hidrocentralesh, ndertim dhe instalime fotovolmetrike. Ndertim i veprave te restaurimit dhe i rikonstruksionit te tyre. Ndertime ne det. Punime te mbrojtjes lumore, sistemime hidraulike dhe bonifikime. Punime kundra zhurmes ne infrastrukture. Punime kundra zhurmes per ndertime social kulturore. Punime gjeologjikeinxhinierike. Punime te perpunimit dhe trajtimit te mbetjeve urbane. Punime te strukturave speciale. Punime per prishjen e ndertimeve. Punime te inxhinierise se mjedisit. Ndertime per nenstacionet, kabinave e transformatoreve, linjat e nenstacionit te mesem per energjine. Etj.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 10/12/2023
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Kosove; Zvicer; USA
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 3
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Njesia Administrative Nr 5 Rruga” Osman Myderizi”,Pallati nr 2 Hyrja 2, Apartamenti 27.Tirane

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 12.02.2024
Akti i themelimit te Shoqerise
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronarit Perfitues date 12.02.2024
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : L.Kanani