Skip to content

SHQIPFIT
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-02-12 10:50:48
JSON

NIPT: M32412017Q
Administrator: Kujtim Fazlia
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari fitness online. Shoqëria mund të kryejë kërkime të tregut, organizojë rrjete tregtare, nënshkruajë kontrata agjencie, të marri dhe të japi agjenci, komisione, përfaqësime dhe mandate. Shoqëria mund të kryejë për shoqëritë me kuota në pjesëmarrje dhe të lidhura shërbime tekniko – administrative dhe koordinimi, shërbime promovimi dhe marketingu dhe çdo aktivitet për zgjidhjen e problemeve në fushën administrative. Së fundi, Shoqëria mund të kryejë çdo operacion tregtar, operacione që lidhen me pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme dhe hipotekore që lidhen me to, operacione financiare dhe kredimarrje, të japë garanci të tretëve si edhe të blejë dhe shesë ose marrë me qira ndërmarrje, degë ndërmarrjesh, si edhe të ketë pjesëmarrje në shoqëri, ente, konsociume, të themeluara apo në themelim e sipër, që kanë objekt të njëjtë ose të ngjashëm me të vetin apo gjithsesi funksional për arritjen e qëllimeve të shoqërisë. Më në përgjithësi, Shoqëria mund të kryej çdo aktivitet tjetër të nevojshëm apo të dobishëm për realizimin e qëllimeve të shoqërisë.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 11/12/2023
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Kosove
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 600,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga “Abdi Toptani”, Torre Drin, Kati II, Tiranë, Shqipëri

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 12.02.2024
Statuti i Shoqerise
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronarit Perfitues date 12.02.2024
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : L.Kanani