Skip to content

HOMES JS
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-02-13 09:52:45
JSON

NIPT: M32413017V
Administrator: Jeton Xhika
Objekti i Veprimtarisë: Shoqëria do të ketë Statutin e një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar dhe do të përballojë humbje deri në kufirin e kontributit të themeluesve të saj në kapitalin fillestar. Shoqëria ka për objekt aktivitët si vijon: Aktivitet në fushën imobilare, blerje, dhënie me qera, ndërmjetësim për pasuri të paluajtshme dhe kryerja e të gjitha shërbimeve ne lidhje me pasuritë e paluajtshme, asistence për regjistrimin e pasurive të paluajtshme prane ZVRPP, konsulence ligjore, konsulence për shitblerje, marketing dhe promovim te aktiviteteve kolturore. Hapjen e agjencive turistike dhe administrimin - menaxhimin e tyre, organizimin e udhetimeve individuale dhe grupe brenda dhe jashte vendit, promovimin e turizmit sezonal, veror dhe dimeror. Hapjen e agjencive imobilare dhe administrimin - menaxhimin e pasurive te paluajteshme. Të blejë të shesi dhe të japë me qira objekte truall tokë etj. Çdo lloj veprimtarie të dobishme për arritjen e objektivave të saj, duke përfshirë edhe veprime për shitblerje sendesh të luajtshme dhe të paluajtshme ose marrejen me qira te tyre, pjesëmarrje në kuota dhe aksione në shoqëri dhe ndërmarrje të tjera. Si dhe çdo veprimtari tjetër të lejuar nga ligji dhe/ose pjesmarrjen ne çdo veprimtari apo aktivitetet të ligjshem që mund te kryeje një shoqeri me përgjigjesi te kufizuar e krijuar ne baze te legjislacionit shqiptar edhe duke bashkëpunuar për këtë gjë me organizatat e katëgorisë të pranishme në të gjithë teritorrin.
Emërtime të tjera Tregtare: HOMES JS
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 05/12/2023
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga “Bilal Xhaferri” pallati I Shtepise se Ofertave kati i pare, 1001 Tirane 1001

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 13.02.2024
Akti i themelimit te Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : L.Kanani