Skip to content

FORTISSIMA ALBANIA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-02-13 10:55:03
JSON

NIPT: M32413025M
Administrator: Artjan Kapllanaj
Objekti i Veprimtarisë: Transporti rrugor i mallrave për palët e treta, si dhe magazinimi; Dërgesat kombëtare dhe ndërkombëtare për palët e treta; Nënkontraktimi i punimeve të transportit të kryera edhe me ndihmën e mjeteve mekanike të ndryshme, të vetat ose jo; Logjistikë, portierë, depo, dhënie me qira të mjeteve motorike dhe varkave, rimorkiove dhe gjysmërimorkiove; Tregtim i makinave, motoçikletave dhe zejtarisë, rimorkiove dhe gjysmërimorkiove, të reja dhe të përdorura; Ndërtimi, ristrukturimi dhe mirëmbajtja e prodhimeve civile dhe industriale; Punime ndërtimi, gërmime, dheu; Blerjen, shitjen dhe shkëmbimin e pasurive të paluajtshme, si dhe administrimin e pasurisë së paluajtshme në pronësi të shoqërisë; Grumbullimi i çdo lloj mbetjeje ose mbetjesh të riciklueshme; Tregtia me shumicë dhe pakicë të metaleve të hekurta, por jo vetëm, të lëndëve të para, të materialeve të riciklueshme, si dhe të materialeve të rikuperimit; Transporti rrugor dhe përpunimi i skrapit. Shoqëria mund të kryej të gjitha aktivitetet tregtare, industriale, pasuritë e paluajtshme, te luajtshme, operacione financiare dhe ekonomike që vlerësohen të dobishme dhe / ose të nevojshme për arritjen e qëllimit të shoqërise; mund të marrë pjesë në tendera, private dhe publike, pavarësisht nga administrata ose subjekti kontraktues, edhe në partneritet me kompani të tjera.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 04/12/2023
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 12 000,00
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: FORTISSIMA, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës italiane , e regjistruar me 20.06.2018, me numër regjistrimi 10398820968, me seli qendrore ne Milano (MI), Viale Abruzzi, 13/A, CAP 20131/Itali dhe me përfaqësues ligjor Angelo Spinelli.(Sipas Statutit te Shoqerise)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 13.12.2023, terhequr nga QKB ne daten 13.02.2024, pronari perfitues i shoqerise FORTISSIMA ALBANIA eshte:

Angelo Spinelli, shtetas italian, lindur me 1975, pronar përfitues per 100% te kapitalit, nëpërmjet shoqërive Sotram shpk dhe FORTISSIMA. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 08.11.2012.

Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rr. e Durrësit, pranë Ministrisë së Arsimit, Nr 37, Nr. Pasurie 2/13, ZK 8380”, Kati 3, 1002, Tiranë, Shqipëri. 1002

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 13.02.2024
Statuti i Shoqerise
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronarit Perfitues date 13.02.2024
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : L.Kanani