Skip to content

BEST-FARM
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-04 10:37:41
JSON

NIPT: M34103204Q
Administrator: Ema Shkurti
Objekti i Veprimtarisë: Aktivitet Kompleks blektoral per lope, dele, dhi. Ne ndertim projektime, investime, rikonstruksione, civile, industrial, turistike, bujqesore, ndertim rrugesh sipas kategorive, fusha aviacioni, asfaltim, nivelim, perpunim dhe tregtim i produkteve blegtorale qumesht, mish, prodhime bujqesore, tregtim, perpunim etj, import-eksport. Sherbime kompjuterike, krijim faqe online. Konsulenca dhe shitje produkte online etj. Ndermejetesim ne fushen e importeksportit, shitje, blerje, sherbime konsulence ne fushen e import-eksporteve. Aktivitet ne fushen e rregjimit te perpuniminit aktiv, ndermjetesim, nenkontraktim me te trete per cdo hap te domosdoshem ne fushen e rregjimit te perpunimiit aktiv, si dhe cdo veprim tjeter te parashikueshem nga ligji persa i perket objektit te mesiperm. Prodhim çantash portafola rrypa. Për te realizuar objektin e aktivitetit te saj, Shoqëria mund te veproje ne Shqipëri dhe jashtë, dhe te kryeje çdo aktivitet tjetër te nevojshëm, te lidhur, instrumental, te përafërt, elementar, ose sidoqoftë te dobishëm, për shembull: Te ofroje garanci reale dhe/ose personale si për detyrime te vetat, ashtu edhe për te tretët. Te marre përsipër, te lejoje dhe lose te heqë dore nga pjesëmarrje direket ose indirekte ne shoqëri te tjera dhe ndërmarrje, si Shqiptare ashtu edhe te huaja, qe kryejnë veprimtarinë e tyre ana tyre, me qellim qe te lehtësojnë realizimin e objektit social; Veprimtari tregtare dhe industriale, import dhe eksport te mirash, shërbimesh dhe produktesh. Ne kuadër te ligjit, te krijoje veprimtari dhe filiale te përfaqësimit.
Emërtime të tjera Tregtare: BEST-FARM
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 19/04/2023
Rrethi: Kruje
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Kruje, Zona kadastrale 1562, Numri pasurise 116/4 Dukagjini i Ri, Kodër – Thumane

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 04.05.2023
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja