Skip to content

Albania BioConnect Sh.p.k
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-12-08 14:55:29
JSON

NIPT: M34630001P
Administrator: Klodian Bego
Objekti i Veprimtarisë: Menaxhimi dhe monitorimi I provave klinike, mbledhje të prova klinike në popullatë, spitale, klinika mjekesore, laboratore. Ruajtjen, menaxhimin, përpunimin e materialet biologjike gjithashtu dhe të dhënat e tyre në mënyrë të organizuar për qëllime studimi. Për qëllim të realizimit të objektit të mësipërm të mësipërm, Shoqëria mund edhe: të kryejë cdo aktivitet të ligjshëm që lidhet me pasuri të luajtshme dhe\ose të paluajtshme, si dhe cdo aktivitet tregëtar, financiar, brenda dhe jashtë vendit. Dhënie me qira ose venien e hipotekave që mund të konsiderohet I dobishëm ose I domosdoshëm për realizimin e qëllimeve të shoqërisë; të fitojë, në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, interesa në shoqëri të tjera të cilat kanë një objekt të ngjashëm me atë të Shoqërisë në Shqipëri ose jashtë saj; dhe të kryejë cdo aktivitet tjetër që mund tëkonsiderohet I dobishëm ose I domosdoshëm për realizimin e qëllimeve të shoqërisë. Për më tepër, Shoqëria mund të kryejë cdo aktivitet tjetër I cili nuk është I ndaluar nga legjislacioni në fuqi. Objekti I Shoqërisë mund të ndryshohet dhe \ose shtohet me vendimin e Administratorit për qëllim realizimin e objektit. Shoqëria mund të ushtrojë veprimtari të tjera plotësuese si: funksioni i laboriatorit ose klinikës që janë të dobishme ose të nevojshme për realizimin e objektit të saj, në përputhje me ligjin Shqiptar. Shoqëria do të bashkëpunojë, lidhë marrdhënie tregëtare me persona të tjerë fizik dhe juridik që ushtrojnë veprimtari të njëjtë dhe\ose të ngjashme në Shqipëri dhe jashtë saj.
Emërtime të tjera Tregtare: Albania BioConnect Sh.p.k
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 26/10/2023
Rrethi: Korçe
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.8.C - Veprimtari në fushën e Shëndetit Publik që nuk liçencohen sipas një kategorie tjetër
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Korçë, Rr Dhimiter Denasi Nr7 Lagjia 18 Nr pasurie 3/64 zone kadastrale 8561

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 08.12.2023
Akti i themelimit dhe Statuti i Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : L.Kanani