Skip to content

SPORT PROJECT COMPANY
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-03-01 15:12:44
JSON

NIPT: M41309031J
Administrator: ROBERTO VERNO'
Objekti i Veprimtarisë: Objekti i shoqërisë është ofrimi i shërbimeve të drejtpërdrejta dhe/ose indirekte për klubet sportive profesionale ose amatore, me qëllim nxitjen, në përputhje me ligjet dhe rregulloret aktuale, të kontakteve me sportistët e rinj joprofesionistë. Në veçanti, kompania do të sigurojë identifikimin, monitorimin dhe vlerësimin e sportistit, edhe nëpërmjet organizimit të testeve dhe/ose eventeve sportive, në prani të klubeve sportive. Për këtë qëllim, kompania do të jetë në gjendje të ofrojë: * mbështetje logjistike dhe organizative për klubet sportive të përfshira; * veprimtarinë mbështetëse logjistike dhe organizative për sportistët dhe familjet e tyre. Kompania gjithashtu do të jetë në gjendje të inkurajojë kontaktet, marrëveshjet dhe marrëdhëniet midis sportistëve dhe çdo partneri tregtar, si sponsorët, mediat masive, etj. Për të arritur qëllimin e korporatës, shoqëria, në përputhje të plotë me legjislacionin aktual, mund të kryejë çdo veprimtari të lidhur drejtpërdrejt me ato të parashikuara si qëllim korporativ në këtë nen dhe në veçanti të kryejë për këtë qëllim çdo pasuri të luajtshme, të paluajtshme, tregtare, industriale. dhe transaksion financiar, si dhe formimi i një konsorciumi, shoqërimi, marrja përsipër, bashkëinteresat dhe aksionet në shoqëri të tjera, shoqëri shqiptare dhe të huaja, shoqërimi dhe/ose vendosja e marrëveshjeve me institucione të tjera publike ose private, kishtare ose civile, si shqiptare. dhe të huaja, të cilat kanë objektiva të ngjashëm ose të përafërta me ato të shoqërisë dhe do të jenë në gjendje të japin garanci reale dhe/ose personale për detyrimet e veta dhe të palëve të treta, dhe në veçanti garancitë. Kompania gjithashtu do të jetë në gjendje të kryejë të gjitha operacionet tregtare, industriale, të pasurive të paluajtshme, letrave me vlerë dhe financiare: - në Shqipëri dhe jashtë saj - Hapja e llogarive rrjedhëse dhe kryerja e çdo operacion tjetër bankar, përfitimi i aksioneve dhe interesave në biznese dhe/ose kompani të tjera. Së fundi, kompania do të jetë në gjendje të marrë hua me institucione ose ente bankare, të japë hipoteka, të lëshojë garanci, të lërë peng asetet e saj dhe në çdo rast të ketë akses në kredi nga sistemi bankar për të aksesuar financimin publik të papagueshëm të subvencionuar, të sigurojë çdo garanci tjetër personale ose reale, pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme.
Emërtime të tjera Tregtare: SPORT PROJECT COMPANY
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 08/01/2024
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga Deshmoret e 4 Shkurtit, Pallati 68 - Hyrja 10 - Kati 4 - Apartamenti 15, 1001

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 01.03.2024
Akti i themelimit dhe Statuti i Shoqerise
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronarit Perfitues date 01.03.2024
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : L.Kanani