Skip to content

AdminXpert
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-03-01 14:33:16
JSON

NIPT: M41309036D
Administrator: Arjan Kllomollari
Objekti i Veprimtarisë: “Pastrimin, mirëmbajtjen dhe administrimin e ambjenteve të përbashkëta (në bashkëpronësi) në ndertesat e banimit, objekte civile etj. Shërbime mbikqyrje, administrimi, ndihmëse në fushën e parkimit me pagesë të mjeteve motorrike në objekte, ndërtesa civile, shërbime në fushën e ndërtimit, bashkëpunimi me subjektet e treta për ushtrim veprimtarie në shërbimet me pagesë, import eksport mallrash, pajisjesh të ndryshme që ndihmojnë në mbarëvajtjen e aktivitetit, Restorant, bar-bufe,lavazho, gomisteri.”
Emërtime të tjera Tregtare: “AdminXpert” Sh.p.k
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 05/01/2024
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: ASL, është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e themeluar sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë me date 08.01.2018, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L81310025T, me seli qendrore ne Tirane, TIRANE Njesia Administrative nr.3, Rruga Kongresi i Manastirit, Zona Kadastrale nr.8140, nr pasurie 3/967 dhe me ortake te vetëm Fatmir Isufaj. (Sipas Ekstraktit Historik te Shoqerise date 01.03.2024) .

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 09.01.2024, terhequr nga QKB ne daten 01.03.2024 , Pronar perfitues i shoqërisë AdminXpert eshte:

Fatmir Isufaj, shtetas shqiptar, lindur me 1975, pronar përfitues per 100% te kapitalit, pasi zotëron 100% te kapitalit te shoqërisë ASL, e cila eshte shoqëri meme per AdminXpert me 100% te kuotave te kapitalit. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 05.01.2024.

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Njësia Administrative Nr. 3, Rruga “Kongresi i Manastirit”, Zona Kadastrale Nr. 8140, Nr. Pasurie 3/967.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 01.03.2024
Statuti i Shoqerise
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronarit Perfitues date 01.03.2024
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : L.Kanani