Skip to content

FB
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-03-01 13:26:10
JSON

NIPT: M41309041Q
Administrator: Fitim Basha
Objekti i Veprimtarisë: Ndertime civile, ekonomike, industriale, turistike, dhe rikonstruksione. Mirembajtje objektesh ndertimore. Ndertim vendepozitimi per mbetje urbane. Rehabilitim kanale kulluese, ujitese, mbrojtje lumore. Ndertim rrjet ujesjellesi. Punime karpentieri, druri e metali. Punime restaurimi monumente Kulture e vepra arkiologjike, ndertime civile rruge, ura, vepra arti, punime hidraulike, hidroteknike, topografike, elektrike, elektronike, sisteme kondicionimi, linja elektrike, nenstacione, impiante te prodhimit te energjise elektrike, sinjalistike rrugore, rrjete telekomunikacioni, instalim rrjeti urban, ashensore, Rikonstruksion godinash civile, ekonomike dhe veshje fasadash.Pastrim dhe gjelberim i hapesirave publike. Rehabilitim i objekteve pas shfrytezimit. Instalime elektrike dhe hidraulike. Ndertim dhe mirembajtje rruge dhe kanalizime. Materiale ndertimi, punime ndertimi, hoteleri, turizem. Ngritja dhe mbulimi i konstruksioneve te kulmeve. Punime dhe sherbime te tjera te specializuara ne ndertim. Suvatime dhe montime dyer, dritare, shkalle etj. si dhe kryerja e aktiviteteve te tjera te ngjashme me to. Punime dheu, sistemim tarracash te terreneve. Prodhim i elementeve te paranderur dhe armocementit. Tregti pajisjesh te ndryshme, materiale ndertimi dhe mallra te import-eksport me shumice dhe pakice. Ushtrimi i aktivitetit ne fushen e Studimit dhe Projektimit dhe/ose Mbikqyrjes dhe Kolaudimit ne fushen e ndertimit. Sisteme sigurie (sisteme kamerash, sistem alarmi, sisteme aksesi komunikimi etj) dhe mirembajtja e tyre. Vleresues i pasurive te paluajtshme, Ndermjetues i pasurive te paluajteshme, Sherbime Projektim mbikqyrje dhe kolaudim per ndertime civile, ekonomike, industrial, turistike dhe rikonstruksione. Projektim mbikqyrje dhe kolaudim per kanale kulluese ujitese, mbrojtje lumore dhe rrjet ujesjelles, Konsulence ne fushen e ndertimit, studime, duke perfshire gjithcka sipas ligjit per regjistrimin e pasurive te paluajteshme si ndertesa civile e publike, apartamente, ndertime te ndryshme teknologjike e industriale si dhe pasuri te ndryshme.
Emërtime të tjera Tregtare: FB
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 04/01/2024
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Selite , ZK 3292 Nr.pasurie 112/60- N44

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 01.03.2024
Akti i themelimit dhe Statuti i Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : L.Kanani