Skip to content

IDEX
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-03-01 13:12:24
JSON

NIPT: M41309044R
Administrator: FABRIZIO LUCCHI
Objekti i Veprimtarisë: Blerjen dhe shitjen, shkembimin , projektimin, ndertimin, shembjen, mirembajtjen, dhe menaxhimin edhe me koncesion, rikualifikimin, dhenien me qera te tokes, ndertesave dhe pasurive te paluajtshme te gjitha llojeve , te ndertesave dhe veprave civile, te ndertimeve ne pergjithesi, uzinave te prodhimit, hoteleve dhe strukturave pritese dhe tregtare , impianteve dhe ose komplekseve industriale, impianteve te prodhimit te energjise dhe impianteve teknologjike ne pergjithesi. Menaxhimi, blerja, shitja ne sherbim hotelerie, akomodimi, bar restorant, salla konferencash, spa center, palester, katering, sherbim take away, delivery, për llogari të vet dhe për llogari të të tretëve. Ne funksion te qellimeve te saj shoqeria mund te hyje ne tregje dhe operacione te ndryshme, te zoteroje te mira te luajtshme dhe te paluajtshme dhe/ose te kete pjesemarrje ne shoqeri te tjera tregtare. Blerje, shitje, madje edhe fraksionimi, ristrukturimi dhe projektim, të gjitha aktivitetet e vlerësimit të pasurive të patundshme në përgjithësi, si urbane edhe rustike, per përdorim tregtar, industrial, rezidencial dhe zyra, dhe ekspertizat e vleresimet e tyre, dhënia me qira dhe menaxhimin i pasurive te paluajtshme. Ndërtimi i objekteve të ndryshme industriale, sociokulturore, civile dhe jo civile, ndërtimi i infrastrukturës, ndërtimi i apartamenteve dhe vilave të banuara, i kanalizimeve dhe ujësjellësve, i rrugëve, etj. Prodhimi i materialeve të ndërtimit, ndërtim, rehabilitimi dhe rindërtimi i ndërtesave civile dhe jo civile, importi dhe eksporti i materialeve të ndërtimit, pajisjeve dhe të gjitha produkteve për aktivitetin e ndërtimit. Realizimi i Punimeve te ndertimit ne pergjithesi, punime te rrugeve perfshire gërmimet, shkaterrimet, ndertimi i ujesjellesave, kanalizimeve dhe të ngjashme me to. Investimi ne tregun e ndertimit, blerje, administrim, shitje te pasurive te paluajtshme Real Estate. Tregetim me shumice dhe pakice, Import eksport te produkteve, materialeve te ndertimit dhe makinerive te ndryshme te domosdoshme per ushtrimin e aktivitetit perfshire produktet bujqesore dhe ushqimore ne teresi. Ushtrimi i aktivitetit brenda dhe jashte Shqiperise, ne perputhje me legjislacionin. Cdo aktivitet tjeter te lidhur me aktivitetin kryesor.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 13/12/2023
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 500 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Bulevardi Deshmoret e Kombit, Qendra e Biznesit “Kullat Binjake” kati 2, Tirane. 1001

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 01.03.2024
Akti i themelimit dhe Statuti i Shoqerise
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronarit Perfitues date 01.03.2024
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : L.Kanani