Skip to content

GOLUXURY
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-03-04 08:17:54
JSON

NIPT: M42509804A
Administrator: Ylli Bjedi
Objekti i Veprimtarisë: Brenda fushëveprimit dhe kufijve të përcaktuar nga legjislacioni në fuqi herë pas here, shoqëria ndjek qëllimin e saj korporativ duke kryer aktivitetet: Të prodhimit, tregtimit (edhe telematik, i ashtuquajtur. "on-line’’) me shumicë dhe pakicë, si dhe përfaqësinë, me apo pa magazinë, të veshjeve të çdo lloji dhe vlere, duke përfshirë aksesorë, këpucë dhe veshje intime, bizhuteri, argjendari, parfume dhe kozmetikë, syze, artikuj mobilimi dhe aksesorë mobilimit, orë; Shitblerja e veshjeve të çdo lloji dhe vlere, përfshirë aksesorët, këpucët dhe veshjet intime; Shitblerja e produkteve joushqimore në përgjithësi, me shumicë dhe pakicë; Konsulencë në sektorin e veshjeve dhe aksesorëve, këpucëve, veshjeve intime dhe në përgjithësi në sektorin e veshjeve dhe aksesorëve; Menaxhimin e bareve, restoranteve, picerive, salla të lojërave, lokaleve me vetë-shërbim, dyqaneve me fast food, sallave e vallëzimit, dhomave te çajit, në përgjithësi lokaleve publike të lidhura me aktivitetet argëtuese dhe të kohës së lirë. Shoqëria do të kryejë çdo veprim tregtar, pasurie të tundshme dhe të patundshme, financiar (përfshirë marrjen e detyrimeve dhe lëshimin e garancive, garancive bankare, pengjeve, hipotekave ose garancive të tjera reale, gjithashtu në favor dhe për detyrimin e palëve të treta, por me përjashtim të mbledhjes së parave dhe ushtrimit të kredisë) që konsiderohet i nevojshëm dhe i dobishëm për realizimin e qëllimit të shoqërisë. Shoqëria mund të marrë, në mënyrë jo kryesore, aksione në biznese ose shoqëri të tjera me qëllime të ngjashme ose të përafërta dhe në përgjithësi të kryejë çdo veprim që, qoftë edhe vetëm në mënyrë indirekte ose ndihmëse, kontribuon në arritjen e qëllimit të shoqërisë, duke përfshirë kontratat e "franchising".
Emërtime të tjera Tregtare: GOLUXURY
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 28/12/2023
Rrethi: Kavaje
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi, Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 4 080 000,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: GOL S.R.L., shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës italiane, me NIPT 02853890347 dhe me përfaqësues ligjor Giordano Ollari.>b>(Sipas Aktit te themelimit te Shoqerise)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 09.01.2024, terhequr nga QKB ne daten 04.03.2024 , Pronar perfitues i shoqërisë GOLUXURY eshte:

Giordano Ollari, shtetas italian, lindur me 1964, pronar përfitues per 67.5% te kapitalit, pasi zotëron 75% te kapitalit te shoqërisë GOL S.R.L., e cila eshte shoqëri meme per GOLUXURY me 90% te kuotave te shoqërisë.Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 28.12.2023.

Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Kavaje, Luz i Madh, Zonë Kadastrale 3397, numër pasurie 23/72-N1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 04.03.2024
Akti i themelimit te Shoqerise
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronarit Perfitues date 04.03.2024
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : L.Kanani