Skip to content

EURO STANDART
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-03-01 14:23:36
JSON

NIPT: M47509502V
Administrator: Alfred Marku
Objekti i Veprimtarisë: Instalime Elektrike dhe Hidraulike, projektim, furrnizim, vendosje, prodhim, tregtim etj. Punime ndertimi, instalime impiantesh te ndryshme, lyerje, patinimi, dyer, dritare, finitura, pllaka, mure etj. Dhenie konsulence ne fushen juridike, Avokati, Perfaqesim, Ndermjetsim etj. Dhenie konsulence ne fushen ekonomike, kontabilitet etj. Projektim, studim, hartim planesh topografike, konsulence ne zhvillim prone, ndjekje procedure dhe dokumentacioni etj. Tregeti me shumice dhe pakice te produkteve ushqimore dhe industriale, kozmetike etj. Hotel, Kampinxhe, Argetim per femije dhe te rritur, Bar, Restorant, Lavazh, Parkim, Autoservis dhe servis i makinerive te ndryshme, Tregeti elektroshtepiake dhe paisjeve elektronike, Import-Export te gjitha produkteve te lejuara nga legjislacioni, shitje blerje te Automjeteve dhe me qera, Peshkim zenie dhe tregtim peshku, aktivitete ne fushen e sigurise private, sherbim taksi, transport brenda dhe jasht vendit te udhetareve dhe mallrave, agjensi udhetimesh dhe turistike. Ndertim, Investim, Ndertimi i objekteve Civil dhe Industriale, Prodhim dhe Tregeti te materialeve te ndertimit, veprimtari ne fushen e Imobiliareve, marrja dhe dhenia me qira e pasurive te luajtshme dhe te paluajtshme. Prodhim, ambalazhim, tregetim, transport dhe shperndarje Uji natyral, pijeve freskuese dhe produkte ushqimore.Tregetim, import perpunim kafe dhe pije alkolike etj. Perpunim, import eksport i lendes drusore dhe tregtmi mobilje, hidrosanitare, pllaka, parkete dhe te gjitha materialeve te lejuara ne fushen e ndertimit. Grumbullim, tregtim i materialeve te ndryshme si hekur, alumin, bronx, baker (te gjitha llojet e skrapeve) Shitje te materialeve plastike. Punime ne hidrocentrale. Punime siperfaqesore te shfrytezimit, prodhimit te materialeve industrial ( zhavorre, gelqeror, ranor) te mineraleve jometalor, metaloreve, me karriere dhe me punime nentokesore. Import kafe, pije dhe produkte ushqimore, rritja dhe mbarshtrimi i kafsheve dhe ngritja e fermave, Agroturizem, Arkitekture dhe aktivitete Inxhinierike projektim dhe konsulence ne fushen e projektimit dhe zbatimit, trajnim dhe kurse ne fusha te ndryshme Hospitality, Turizem etj, dhe cdo lloj aktiviteti te lejuar nga ligji.
Emërtime të tjera Tregtare: EURO STANDART
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 12/12/2023
Rrethi: Lezhe
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Lezhe, ISHULL-SHENGJIN Lagjja “Kune”, Rruga “Fran Ivanaj”, zona kadastrale nr.1987, numer pasurie 3/384. 4503

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 01.03.2024
Akti i themelimit te Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : L.Kanani