Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Degë të Shoqërive të Huaja
Rezultate gjithsej: 329

MAVI DENIZ ÇEVRE HIZMETLERI ANONIM SIRKETI DEGA SHQIPËRI

M31513030D
(përcaktuar) 1. Me kushtin qe te merren lejet e nevojshme nga autoritetet perkatese grumbullimi i mbeturinave te ngurta dhe te lengshme qe ndotin ambientin nga impiantet industriale dhe blerja, shitja dhe p)

Tirane ALL

TEKNIK BETON TURIZM INSAAT MADENCILIK SAN. ve TIC.A.S. - ARNAVUTLUK SUBESI (DEGA SHQIPËRI)

M31611037G
(Objekt për të gjitha llojet e ndërtimeve, infrastrukturës, minierave, guroreve dhe prodhimit të betonit të gatshëm)

Tirane ALL

FRESCHI ITALIA

L81527507E
(Studimin, ndertimin, montimin, instalimin, shitjen dhe mirmbatjen e makinerive, pajisjeve dhe sistemeve teknologjike, aksesorëve ose komponentëve të tyre, per industrinë. Promovimi, marketingu i mallrave)

Durres ALL

C Marketing

L81814031G
(Perpunimi i te dhenave, hostimi i informacionit dhe aktivitetet e lidhura me to. Aktivitetet e tjera te telekomunikimit. Aktivitetet e ndermjetesimit per shitjen e nje shumellojshmerie mallrash. Sherbimet e )

Tirane ALL

ENWORK D.O.O.

L81904015A
(Tregti me shumice dhe pakice me dru, material ndertimor dhe pajisje sanitare 46.730 Veprimtari te tjera: Tregti me shumice me fruta dhe perime)

Tirane ALL

Ai Engineering Albania

L81912007D
(Marrja dhe zbatimi i detyrave per studimin, kerkimin, konsulencen, projektimin dhe drejtimin e punimeve ne fushat qe vijojne: ne cdo sector te inxhinjerise, urbanistikes, arkitektures, bujqesise, industries,)

Tirane ALL

NIKOLAOS A.ANDRIKOPOULOS&PARTNERS LAW FIRM-ALBANIA BRANCH

L81913027A
(Asambleja e pergjithshme e ortakeve vendos ne menyre unanime se dega e shoqerise te ushtroje si aktivitet sherbime ligjore te cdo lloji, prezenca dhe perfaqesime gjyqesore dhe jashtegjyqesore dhe perfaqesimi)

Tirane ALL

ERWIN COMPANY

L81917001D
(Transport ndërkombëtar i mallrave për palët e treta, import - eksport dhe shërbime servisi.)

Tirane ALL

PAPAFILIPPOPOULOS I. & SIA E.E. Dega ne Shqiperi

L81519002J
(Studimi, mbikqyrja dhe realizinmi i cdo lloji veprash publike, bashkiake, te komuniteteve, te personave juridike te se drejtes publike ose private, si dhe e veprrave private, ashtu sic ato vepra pershkruhen )

Tirane ALL

Temelsu Uluslararasi Muhendislik Hizmetleri Anonim Sirketi’nin Arnavutluk Subesi

M22115023T
(Sherbime studimi, projekti dhe konsulence ne te gjitha llojet e ceshtjeve inxhinjerike. Mbikqyrja dhe konsulence ne te gjitha llojet e ceshtjeve inxhinjerike.)

Tirane ALL

Voith Hydro GmbH & Co. KG - Dega ne Tirane, Shqiperi

L81710023P
(Punime dhe sherbime, furnizimi i produkteve qe lidhen me rehabilitimin e Hidrocentraleve SHKOPET dhe GRABOVA 2, si dhe çdo veprimtari tjeter per realizimin e rehabilitimin e HidrocentralEVE.)

Tirane ALL

Dega ne Shqiperi e INFRASTRUKTUR & UMWELT, Professor Bohm und Partner Ingenieure

L82006018J
(Qellimi i deges ne Shqiperi eshte te bashkepunoje profesionalisht ne planifikimin, konsulencen dhe menaxhimin e projekteve ne fushat e infrastruktures, zhvillimit mjedisor dhe hapesinor, si dhe zhvillimin o)

Tirane ALL

KONELSIS KONTROL ELEKTRONIK SISTEMLERIOTOMASYON MUHENDISLIK INSAAT TAHHUT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

L81926011J
(Konsulence ne fushen e inxhinierise. Sherbime riparimi dhe mirembajtje. Sherbimi projektimi-krijimi softwareautomatizim. Sherbime kontraktimi dhe dorezim me celesa ne dore elektrike-mekanike-ndertimi. Pergati)

Tirane ALL

CILTUG ISI SANAYI VE TICARET A.S. - Arnavutluk Subesi

L81917007F
(Mirembatja, restaurimi, prodhimi, prokurimi dhe montimi i tubacione te presionit te larte, mbulesave te celikta ne tunele, degezimeve (brrylat), turbinave, tubacione te thithjes dhe perforcueseve te celikta )

Tirane ALL

SOLE 24 DOOEL Shkup-Dega në Shqipëri

M31625022G
(Shoqëria do të realizojë aktivitete që lidhen me prodhimin dhe tregtimin e energjisë elektrike, si dhe ndërtimin e projekteve të shërbimeve publike për energji elektrike dhe telekomunikime)

Tirane ALL

PESSINA COSTRUZIONI dega ne Shqiperi

L81916019A
(Kryerja e studimet e fizibilitetit funksionimin: hulumtimi, konsultimi, dizajn apo drejtimin e punës, vlerësimin e mjaftueshmërisë' teknike-ekonomike ose studimi ndikimit ne mjedis. duke përjashtuar ush)

Tirane ALL

SUDELETTRA SPA

L81913026O
(Projektimi (permes teknikëve te kualifikuar), ekzekutimi, realizimi, menaxhimi, mirëmbajtja dhe çmontimi i: impianteve për prodhimin dhe shpërndarjen e energjisë; stacionet hidraulike të energjisë; s)

Tirane ALL

DVS - VERSUS

L81813504L
(Import eksport, tregti me pakice dhe shumice e tekstileve, kepuceve, artikujve prej lekure etj.)

Durres ALL

HBP SERVICES ALBANIA

L83022401G
(Projekte ECP per fusha gazi dhe nafte. Projektimi i teknologjive te gazit dhe naftes. Projektimi i pajisjeve te gazit dhe naftes.Importi dhe tregtimi i pajisjve te gazit dhe naftes dhe pjeseve te kembimit. S)

Fier ALL

HTC Costruzioni e Servizi srl Branch Albania ( ish "HTC Branch Albania")

L81923022J
(Punime ndertimi, mirembajtjeje ose ristrukturimi te konstruksionit civile dhe industrial. Punime restaurimi dhe mirembajtjeje te pasurive te paluajtshme edhe nenshkruar kujdestarise ne baze te dispozitave li)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni