Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Degë të Shoqërive të Huaja
Rezultate gjithsej: 359

Reti Brembo-dega ne Shqiperi

M31420026H
(Qiradhenie, shitje dhe montim rrjetave per siqurine e kantiereve te ndertimit dhe instalimi dhe dhenia me qira e skelave fikse dhe te levizshrne.)

Tirane ALL

CGICO (Albania) Co., Ltd

M31509055O
(Kontraktimi nderkombetar inxhinierik, bashkepunimi i punes, importi dhe eksporti i pajisjeve dhe materialeve te nevojshme per projektet e siperpermendura dhe sherbimet e punes; biznes me qira te banesave dhe)

Tirane ALL

MAVI DENIZ ÇEVRE HIZMETLERI ANONIM SIRKETI DEGA SHQIPËRI

M31513030D
(përcaktuar) 1. Me kushtin qe te merren lejet e nevojshme nga autoritetet perkatese grumbullimi i mbeturinave te ngurta dhe te lengshme qe ndotin ambientin nga impiantet industriale dhe blerja, shitja dhe p)

Tirane ALL

TEKNIK BETON TURIZM INSAAT MADENCILIK SAN. ve TIC.A.S. - ARNAVUTLUK SUBESI (DEGA SHQIPËRI)

M31611037G
(Objekt për të gjitha llojet e ndërtimeve, infrastrukturës, minierave, guroreve dhe prodhimit të betonit të gatshëm)

Tirane ALL

FRESCHI ITALIA

L81527507E
(Studimin, ndertimin, montimin, instalimin, shitjen dhe mirmbatjen e makinerive, pajisjeve dhe sistemeve teknologjike, aksesorëve ose komponentëve të tyre, per industrinë. Promovimi, marketingu i mallrave)

Durres ALL

C Marketing

L81814031G
(Perpunimi i te dhenave, hostimi i informacionit dhe aktivitetet e lidhura me to. Aktivitetet e tjera te telekomunikimit. Aktivitetet e ndermjetesimit per shitjen e nje shumellojshmerie mallrash. Sherbimet e )

Tirane ALL

ENWORK D.O.O.

L81904015A
(Tregti me shumice dhe pakice me dru, material ndertimor dhe pajisje sanitare 46.730 Veprimtari te tjera: Tregti me shumice me fruta dhe perime)

Tirane ALL

Ai Engineering Albania

L81912007D
(Marrja dhe zbatimi i detyrave per studimin, kerkimin, konsulencen, projektimin dhe drejtimin e punimeve ne fushat qe vijojne: ne cdo sector te inxhinjerise, urbanistikes, arkitektures, bujqesise, industries,)

Tirane ALL

NIKOLAOS A.ANDRIKOPOULOS&PARTNERS LAW FIRM-ALBANIA BRANCH

L81913027A
(Asambleja e pergjithshme e ortakeve vendos ne menyre unanime se dega e shoqerise te ushtroje si aktivitet sherbime ligjore te cdo lloji, prezenca dhe perfaqesime gjyqesore dhe jashtegjyqesore dhe perfaqesimi)

Tirane ALL

ERWIN COMPANY

L81917001D
(Transport ndërkombëtar i mallrave për palët e treta, import - eksport dhe shërbime servisi.)

Tirane ALL

PAPAFILIPPOPOULOS I. & SIA E.E. Dega ne Shqiperi

L81519002J
(Studimi, mbikqyrja dhe realizinmi i cdo lloji veprash publike, bashkiake, te komuniteteve, te personave juridike te se drejtes publike ose private, si dhe e veprrave private, ashtu sic ato vepra pershkruhen )

Tirane ALL

Temelsu Uluslararasi Muhendislik Hizmetleri Anonim Sirketi’nin Arnavutluk Subesi

M22115023T
(Sherbime studimi, projekti dhe konsulence ne te gjitha llojet e ceshtjeve inxhinjerike. Mbikqyrja dhe konsulence ne te gjitha llojet e ceshtjeve inxhinjerike.)

Tirane ALL

Voith Hydro GmbH & Co. KG - Dega ne Tirane, Shqiperi

L81710023P
(Punime dhe sherbime, furnizimi i produkteve qe lidhen me rehabilitimin e Hidrocentraleve SHKOPET dhe GRABOVA 2, si dhe çdo veprimtari tjeter per realizimin e rehabilitimin e HidrocentralEVE.)

Tirane ALL

Dega ne Shqiperi e INFRASTRUKTUR & UMWELT, Professor Bohm und Partner Ingenieure

L82006018J
(Qellimi i deges ne Shqiperi eshte te bashkepunoje profesionalisht ne planifikimin, konsulencen dhe menaxhimin e projekteve ne fushat e infrastruktures, zhvillimit mjedisor dhe hapesinor, si dhe zhvillimin o)

Tirane ALL

KONELSIS KONTROL ELEKTRONIK SISTEMLERIOTOMASYON MUHENDISLIK INSAAT TAHHUT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

L81926011J
(Konsulence ne fushen e inxhinierise. Sherbime riparimi dhe mirembajtje. Sherbimi projektimi-krijimi softwareautomatizim. Sherbime kontraktimi dhe dorezim me celesa ne dore elektrike-mekanike-ndertimi. Pergati)

Tirane ALL

CILTUG ISI SANAYI VE TICARET A.S. - Arnavutluk Subesi

L81917007F
(Mirembatja, restaurimi, prodhimi, prokurimi dhe montimi i tubacione te presionit te larte, mbulesave te celikta ne tunele, degezimeve (brrylat), turbinave, tubacione te thithjes dhe perforcueseve te celikta )

Tirane ALL

SOLE 24 DOOEL Shkup-Dega në Shqipëri

M31625022G
(Shoqëria do të realizojë aktivitete që lidhen me prodhimin dhe tregtimin e energjisë elektrike, si dhe ndërtimin e projekteve të shërbimeve publike për energji elektrike dhe telekomunikime)

Tirane ALL

PESSINA COSTRUZIONI dega ne Shqiperi

L81916019A
(Kryerja e studimet e fizibilitetit funksionimin: hulumtimi, konsultimi, dizajn apo drejtimin e punës, vlerësimin e mjaftueshmërisë' teknike-ekonomike ose studimi ndikimit ne mjedis. duke përjashtuar ush)

Tirane ALL

SUDELETTRA SPA

L81913026O
(Projektimi (permes teknikëve te kualifikuar), ekzekutimi, realizimi, menaxhimi, mirëmbajtja dhe çmontimi i: impianteve për prodhimin dhe shpërndarjen e energjisë; stacionet hidraulike të energjisë; s)

Tirane ALL

DVS - VERSUS

L81813504L
(Import eksport, tregti me pakice dhe shumice e tekstileve, kepuceve, artikujve prej lekure etj.)

Durres ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni