Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Rezultate gjithsej: 25711

Mona Fashion Albania

M31620035M
(Tregtim i artikujve industrial duke perfshire veshje, kepuce, canta, aksesor te kategorive te ndryshme, etj. Shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet tjetër biznesi, i cili nuk është i ndaluar nga ligji )

Tirane ALL

ZAINCH SHPK

M31620036U
(-Asistencë administrative -Konsulencë për mediat sociale - Administrimi i mediave sociale -Asistencë financiare)

Tirane ALL

Balkan Peninsula Enterprise

M32820202K
(Shit-Blerje e pronave te ndryshme. Agro Turizem. Aktivitet ne fushen e hoteleri turizmit, bar, restorant. Import-Eksport, Ndertim per turizem dhe shitje.)

Elbasan ALL

PARTNER ESTATE

M31620044L
(Konsulence dhe shit-blerie te pasurive te pa luajtshme)

Tirane ALL

TENGRI

M31620045T
(Te ushtroje aktivitetin ne fushen e,shitjes me pakice dhe shumice te produkteve ushqimore .Kozmetike –- Ekspozimin e mallrave neper ekspozita te ndryshme sipas rasteve te celjeve te ekspozitave.)

Tirane ALL

''''MG GROUP MOBILJERI'''' sh.p.k.

M31620507O
(Mobiljeri,Import-Eksport)

Durres ALL

SL GERMAN SKELA

M31620037F
(Aktivitet në fushën ndërtimit. Dhënie me qera, montim, çmontim, mirëmbajtje riparime dhe pajisje skelerie. Import eksport pajisje ndërtimi dhe skelerie. Lyerje, rinovime dhe mirëmbajtje godinash. Pro)

Tirane ALL

Prime Transport Logistic

M31620506G
(Transport te mallrave e pasagjereve brenda e jashte vendit.Agjensi spedicionere ,detare e doganore.Tregtim e prodhim te mallrave te te gjitha llojeve,industriale e ushqimore,import-exportin e tyre.)

Durres ALL

Kmotors

M31620040C
(Shoqëria ka për objekt në Republikën e Shqipërisë ose jashtë saj, në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë: - pjesëmarrjen në çdo lloj shoqërie ose kompanie shqiptare apo të huaj; - )

Tirane ALL

A.F.G. ENERGJI

M34020202N
(Prodhim dhe tregtim te energjise elektrike me ane te paneleve diellore. Import – eksport , tregti me pakice dhe shumice te paneleve diellore)

Kruje ALL

ÇELA COMPANY

M31627511I
(Bar-Kafe, Piceri, Restorant. Prodhime brumi. Aktivitet ne fushen e sherbimeve dhe ne fushen e organizimit te eventeve te ndryshme, sherbim Katering.Shitje – blerje, dhenie me qira pasuri te paluajtshme, Ag)

Durres ALL

Monx Labs

M31627034Q
(Sherbime monitorimi / optimizimi procesesh web dhe konsulence sistemesh te teknologjise se informacionit.)

Tirane ALL

SHOKO-MERT

M31627033I
(Bar-kafe, lounge restorant; Aktivitete argetuese per femije dhe te rritur; Importim dhe tregtim i artikujve te ndryshem; Importim dhe tregtim automjetesh, qeradhenie automjetesh ; Marketing online; Aktivitet)

Tirane ALL

JonEra

M32827601P
(Shitje me pakice dhe me shumice te hidrokarbureve te naftes, benzines dhe gazit te lengshem (GLN). Projektimi, zbatimi, ndertimi, meremetimi, punime restaurimi, ndertim rrugesh e vepra arti rrugore, punime s)

Gjirokaster ALL

Infotelecom-Albsolar 3

M31627032A
(Veprimtari në fushën e prodhimit të energjisë elektrike të rinovueshme, siç është prodhimi i energjisë nga burime fotovoltaike, ruajtja dhe tregtimi i kësaj energjie brenda dhe jashtë vendit. Sipa)

Tirane ALL

AUTO-LIÇI

M31627028S
(a.Dhënie me qira e automjeteve për të tretë, shitje-blerje e automjeteve të përdorura, lavazh.)

Tiranë ALL

AL - DEVELOPMENT

M31627024J
(Ndertim dhe zbatim per: Punime dheu, sistemime, tarracime terrenesh, prodhim materiale inerte, rere, çakull, gure, mermer, prodhim elementesh te parafabrikuar betoni e b/arme, prodhim elementesh te parander)

Tirane ALL

“BLU X CONSTRUCSION”

M36627203J
(Aktivitet ne fushen e investimeve , ndertimit te specializuar, ndertime te ndryshme , karpentier, ndertime muresh, suvatime, rikonstruksion godinash te ndryshme , lyerje , patinim, punime te ndryshme etj.)

Selenicë ALL

A.I.M.I

M31627018L
(Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e saj ekonomik ne fushen e perpunimit aktiv. Prodhim i veshjeve. Tregtim me shumice dhe pakice si dhe import-eksport i veshjeve, metrazheve dhe lendeve te para dhe ndihme)

Tirane ALL

LANEL

M32827801E
(Ne fushen e projektimit: projektime objekte banimi, industriale,turistike, bujqesore pejsazhi, sistemime te te gjitha llojeve, lulishte,vepra arti, projekte interiere, mobilim etj. Ne fushen e ndertimit;nder)

Kavaje ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni