Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Rezultate gjithsej: 25470

FLOAR

M31627503R
(Ndertime civile, industriale, bujqesore dhe te tjera)

Durres ALL

BUKU HANI

M34027201R
(Ngritja e karrjerave te gurit dhe perpunimi i tij ne fshatin Borizan te rrethit Kruje dhe vende te tjera. Import Eksport te gureve gelqeror dhe gelqeres .)

Kruje ALL

Tech - Scale

M31627506S
(“Shërbime marketing për zhvillimin e bizneseve të ndryshme brenda dhe jashtë vendit, shërbime ndërmjetësimi në lidhjen e marrëveshjeve të ndryshme tregtare në degën e informatikës dhe të inte)

Durres ALL

STELIR

M32827201O
(Prodhim, përpunim, tregëtim me shumice dhe pakice të fruta, perimeve brenda dhe jashtë vendit, eksport të produkteve të ndyshme, Import-export, tregtimi i mallrave te ndryshem ushqimore, industriale, l)

Elbasan ALL

FA BIO

M32827403T
(Grumbullimi, perpunimi dhe konservimi i produkteve bujqesore, fruta perime, ullinj etj. Tregtim me shumice e pakice eksportimi dhe importimi i tyre etj.)

Fier ALL

G3 Group

M31627016S
(Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin si më poshtë vijon: - Projektim dhe ndërtimi i objekteve civle apo industriale dhe menaxhimi i zbatimit të projekteve të kësaj natyre. Ndërtim rrugësh, ndërti)

Tirane ALL

CLAUDIO 2009

M31627507D
(Komisioner për tregtimin e artikujve të ndryshëm industrialë, import, eksport, tregti me shumicë dhe me pakicë të mermerit, granitit dhe të gjithë produkteve dhe nënprodukteve të tyre, shit-blerje)

Durres ALL

Plus Network

L42404007P
(Projektimi, ndertimi dhe/ose administrimi i rrjeteve dhe infrastrukturave per komunikimet elektronike fikse, mobile dhe satelitore; ofrimi i sherbimeve dhe sistemeve gardian per operatoret e komunikimeve ele)

Tirane -50680 ALL

GREEN VOLT

M31628043U
(Prodhimi energjisë elektrike nga burimet e rinovueshme. Ndërtimi i parqeve fotovoltaike, apo impianteve të cilat bëjnë të mundur shfrytëzimin e energjisë që gjenden në natyre dhe që janë të rino)

Tirane ALL

NATURA ECO SLEEP

M31628038H
(Tregtimin e dyshekeve, jorganeve, aksesore gjumi Import, eksport, etj.; Sherbim klienti, marketing, menaxhim webi dhe rrjete sociale; Konsulence, menaxhim dhe organizim i projekteve komplekse, sisteme confer)

Tirane ALL

Healthybites

M31628034V
(- Aktiviteti i Shoqërisë do të përfshijë, por pa u kufizuar në : -Shërbime restoranti, linjë restorantesh, linje shërbimi ushqimi të shpejtë, shërbim hotelerie, kafe- bar, supermarkete, minimarke)

Tirane ALL

Greenway Global AL

M31628036O
(Shërbime import-eksportit të produkteve të ndryshme; Shitje me shumicë, pakicë, online, shitje direkte (MLM) etj; Organizim eventesh.)

Tirane ALL

GREEN ME UP

M31628041E
(Qender kerkimore ne fushen e arkitektures se peisazhit. Kerkim dhe zhvillim ne projekte te ndryshme nderkombetare dhe partneritete me institucionet publike e private te arsimit ne vend. Tregtim dhe import i )

Tirane ALL

Albanian Solution

M31628042M
(Sherbime konsulence per shoqerite, konsulenca administrative, financiare dhe organizative. Sherbim konsulence ne fushen e sherbimeve tregetare ne pergjithesi dhe mbi zhvillimin sipermarrieve. Sherbime outsor)

Tirane ALL

KACI-IF

M36628401K
(Kerkim, zbulimit, nxjerrjes, prodhimit, shfrytezimit dhe tregtimit te mineraleve te ndryshme metalore dhe jo metalore (krom etj) me shumice e pakice, eksport - import dhe ndermjetesim per tregje te mineralit)

Bulqize ALL

Real Coffee Albania

M31628501G
(Import dhe tregti te kafes se paperpunuar)

Durres ALL

A-Start Consulting SHPK

M31628039P
(Dhenie Keshilimi dhe konsulence per individ dhe kompani ne nivele te ndryshme (te mesme e te vogla NMV ) si dhe te kortporata e OJF-ve Dhenie e mbeshtetje nepermjet keshilimit te programeve dhe sherbimeve nb)

Tirane ALL

DHAKO

M34028807O
(Operator turistik, sherbime turistike ne det dhe ne toke. Agjenci udhetimi. Shetitje me Varke Turistike te pushuesve. Guida te ndryshme turistike.)

Sarande ALL

E-B-TAFA shpk

M36628806F
(Ngritjen e industrise perpunuese, per ullirin,fruta dhe perime si dhe magazinimin, ruajtjen, perpunimin, paketimin, ambalazhimin dhe tregtimin e tyre. Zhvillimi i sherbimeve keshilluese te bizneseve nepermje)

Gramsh ALL

“JET SIKE”

M36628204A
(Operator turistik, agjensi detare turistike, guide turistike e detare, transport detar per turizem, turizem familjar. Importeksport.)

Vlorë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni