Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Rezultate gjithsej: 25470

CARGAM ALBANIA

M31628030M
(Import-Eksport, tregtim me shumice e pakice i te gjitha llojeve te mallrave industrial, ushqimore, bujqesore, pellet. Prodhimi dhe tregtimi i materialeve te ndertimit. Organizimi dhe realizimi i panaireve dh)

Tirane ALL

Elite Post

M31628032F
(Kryerjen e sherbimeve postare te llojeve te ndryshme, dergesave postare, nepermjet tokes, detit, dhe ajrit brenda territorit te Republikes se Shqiperise. Ushtrimi i veprimtarise se transportit detar e tokeso)

Tirane ALL

GREG TEAM

M31628027P
(Sherbime konsulence mbi sigurine ne ambjentin e punes. Sherbime trajnimi per sigurine ne vendin e punes sipas legjislacionit europian. Menaxhim i burimeve njerezore.)

Tirane ALL

NEOINVEST

M31628026H
(Punime të tokës dhe ndërtime muresh; ndërtim të banesave civile, industriale, monumentale, kompletim të impianteve dhe përfundim të tyre; vepra restaurimi; ndërtim të asfaltit; të aeroporteve dhe )

Tirane ALL

UNI TRADE LOGISTIC A S

M31628013A
(Kryerjen e të gjitha formaliteteve doganore për çdo lloj regjimi doganor në emër dhe për llogari të personave fizik dhe juridik. Import – eksport të të gjitha pajisjeve, makinerive e mallrave indu)

Tirane ALL

NVM

M31628040T
(Servis i pajisjeve te ndryshme elektronike, fotokopje, printera, skanera, pajisje multifunksionale, pajisje kompjuterike dhe pajisje te tjera periferike, pajisje zarfimi, software te ndryshme etj, si dhe te )

Tirane ALL

JAY GROUP

M31628502O
(1.Arti i Bukurise, si shembull, por jo kufizirn: - objekte unike ne fushen e piktures, skulptures, objekteve artizanale, ne cdo materia! (dru, terrakote, gur, etj.) - kurse rifreskuese dhe trajnimi, gjithash)

Durres ALL

IMDIGITAL sh.p.k

M31628006Q
(Studim dhe analizim i tregut, i konkurrencës dhe targeteve referuese, me objektiv gjetjen e strategjive të komunikimit më efikase; Projektimi dhe realizimi i marketingut dhe reklamave në plataforma të n)

Tirane ALL

BAUMAR VENTURE

M34028806G
(Blerjen dhe shitjen e pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme; Aktivitet në fushën e ndërtimit, projektimit dhe zbatimit; Prodhim dhe tregtim me shumicë dhe pakicë të materialeve të ndërtimit, ine)

Sarandë ALL

e.Solution

K81504028S
(Ndertim tregtim sisteme telekomunikacioni dhe transmetime televizive, im-exp. aparutura elektronike)

Tirane -6648 ALL

EMPIRE

K71618005G
(Shfaqja e filmave ne sallat e kinemase, prodhim blerje shitje shperndarje e filmave dhe DVD & VHS ne territorin e Republikes se Shqiperise,tregetim te mjeteve te projeksionit, import export tregeti artikuj t)

Tirane 544030 ALL

Trans-Energy

M32902201H
(Ndertimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve duke perfshire financimin, ndertimin, venien ne pune, prodhimin, furnizimin, transmetimin, shperndarjen, eksportimin dhe shitjen e energjise elektrike,si d)

Elbasan ALL

R&O

M31702003D
(Tregti me shumice e produkteve ushqimore, etj.)

Tirane ALL

Mason Construction

M31702004L
(Ndërtime rrugësh dhe autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvaj, metro, pista aeroportuale, ura, diga dhe tynele hidroteknike. Ndërtime detare dhe punime thellimi në ujë. Punime dhe mbrojtje lumore, sist)

Tirane ALL

ADRIATIK BUILDING

M31702501R
(Ndërtim për vete dhe për të tretë.)

Durres ALL

AL-DOR 2023

M31702008U
(Punime te specializuara ndertim p.k.t , transport materiale ndertimi, Import-Export brenda dhe jashte vendit, kultivim bime medicinale dhe artikuj te ndryshem.)

Tirane ALL

BURGER IJA

M31702013K
(Burger , Pizeri, agroturizëm dhe restorant. Shitje produktesh mishi dhe nenprodukte te qumeshtit, bulmet , fruta perime veze)

Tirane ALL

AR15

M31702017T
(Sherbime Marketingu dhe Komunikacioni online.)

Tirane ALL

FREQUESCY

M31702020Q
(Sherbime Marketingu dhe Komunikacioni online.)

Tirane ALL

CHESS SPACE SH.P.K.

M31702025K
(Objekti i Shoqërisë është: 1.Menaxhim dhe organizim eventesh; 2.Konsulencë për organizimin e eventeve dhe shërbime të tjera të lidhura me të.)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni