Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Rezultate gjithsej: 25149

Lila Konstruksion

M41305513V
(• Ndertime Civile, (murature, karpentari, suvatime, lyerje shtrim pllaka etj • Ndertim rrugesh, kanalizime , veshje armature etj • Punime dheu, sisteme tarracash • Import Eksport.)

Durres ALL

DERMA HEALTH ALBANIA

M41305040L
(Import Eksport tregeti me shumice dhe pakice ne farmaci, klinika private, qendra estetike dhe online te produkteve per kujdesin e lekures, ofrimin trajtimeve estetike dhe sherbime mjeksore ne klinike, sherbi)

Tirane ALL

BOUNTY GLOBAL SERVICES

M41305512N
(Objekti parësor i veprimtarisë është: ofrimi i shërbimeve të trasportit tokësor dhe detar, kombëtar dhe ndërkombëtar si me mjetet e veta ashtu edhe me mjetet e të tretëve; shërbime agjencie doga)

Durres ALL

ZEROTET GROUP

M41305037O
(Imp-exp të gjeneratorëve, pjesëve teknologjike, material elektrike hidraulike, kondicionimi dhe sistemi në shërbim të këtyre materialeve. Import - eksport, tregti me shumice dhe pakice te materialeve )

Tirane ALL

“Një Kafe”

M41305035V
(Bar-Kafe)

Tirane ALL

EUROPEAN DENTAL CLINIC SHPK

M41305030E
(Klinike dentare dhe laborator dentar. Sherbime te grafise dentare.Turizem dentar, ofrimin e te gjitha sherbimeve dentare pacienteve te huaj, duke perfshire edhe udhetimin, akomodimin, guiden turistike neTira)

Tirane ALL

CS DATI CONSULTING sh.p.k

M41305026A
(- Perpunimi i procedurave dhe kerkesave per certifikata, perpunimi i te dhenave tatimore, kontabiliteti dhe sigurimeve shogerore; Pagat dhe kontributet dhe cdo veprim i nevojshem per te kryer cdo dhe te gjit)

Tirane ALL

CNET MARKETING

M41305024G
(Te operoje ne sektorin e telekomunikacionit; Te kryeje te gjitha aktivitetet telefonike te cfardo lloji per llogari te vete ose per llogari te te treteve si telemarketing, sekretari telefonike, teleshitje, s)

Tirane ALL

G-BETON

M46305202V
(Prodhim, tregtim betoni dhe materiale inerte. Tregtim, prodhim, transport me shumice dhe pakice material ndertimi, si dhe cdo veprimtari tjeter te lejueshme nga kuadri ligjor dhe rregullator ne fuqi si dhe n)

Himare ALL

InnovateLogic Systems (ish "Sildi Hoxha")

M41305021F
(Pergatitja dhe mirembajtja e faqeve te internetit, sherbimeve te telekomunikacionit, pergatitja dhe mirembajtja e rrjeteve sociale ne internet si dhe marketing online, mirembajtja dhe riparimi i kompjuterave)

Tirane ALL

Aron Consulting

M41305506P
(Konsulencë fiskale, konsulencë në fushën e regjimit të përpunimit aktiv,lidhje kontrata tregtare, ndërmejtësim në marrëveshje biznesi.)

Durres ALL

Kondo Stays

M46305201N
(- pjesëmarrjen në çdo lloj shoqërie ose kompanie shqiptare apo të huaj; - ofrimin e konsulencës mbi pasuritë e paluajtshme; - marrja me qira, rinovimi dhe mobilimi i apartamenteve dhe ridhënia me qir)

Vlore ALL

JOENA TRADE

M41305008B
(Tregti me shumice te artikujve ushqimore dhe industrial, konfeksione, kancelari, elektroshtepiake, si dhe atyre te Import-Eksport te materialeve te natyrave te ndryshme. Shoqeria, ne kuader te objektit te sa)

Tirane ALL

REPORTAGE ALBANIA

M41305004P
(Investime ne Shoqeri pasurish te paluajtshme. Zhvillim Institucional, menaxhim, ndertime civile, investime. Mundet gjithashtu te kryeje te gjitha operacionet tregtare, financiare, mobiliare e imobiliare qe e)

Tirane ALL

FISHING CENTER ALBANIA

M46308205O
(Tregti me shumice e pakice, import-eksport i paisjeve dhe materialeve, te te gjitha llojeve, per gjuetine e peshkut, per peshkimin profesional dhe sportiv. Tregti me shumice e pakice, import - eksport i mjet)

Vlore ALL

PRIMEPANTRY

M41308053L
(Aktivitet eksport-import.Prodhimi dhe eksportimi te esencave te bimeve etero-vajore.Prodhim, konservim dhe tregtim brenda e jashte vendit te vajit te ullirit dhe nenproduktet e ullirit, , kultivimi, prodhimi)

Tirane ALL

Njëqind Yje

M41308051S
(Dhenie vleresimi ne sektorin e hospitalizimit nepermjet certifikimit dhe inspektimit. Sherbime konsultimi te pergjithshme si manaxhimi, marketingu, cilesise, etj ne industrine mikpritjes, hoteleve, restorant)

Tirane ALL

CAPITAL IMOBILIARE

M41308050K
(Shërbime imobiliare. Ndërmejtësim për shit-blerje pasurie të paluajtshme. Agjensi imobiliare, shitje dhe dhënie me qera, administrim i pasurive teëë paluajtshme, ndërmjetësim në lidhje me shitjen )

Tirane ALL

CNS SERVICES AND PROPERTY MANAGEMENT

M41308513N
(Qender Estetike, administrim/menaxhim pallatesh, zyrash etj.)

Durres ALL

AGL Health & Security

M41308049G
(Shërbime të mjekut të ndërmarrjes. Shërbime mjeksore të përgjithshme. Shërbime të sigurisë në punë. Shërbime të ndihmës së shpejtë. Prodhim i programeve kompjuterike për vete dhe për të t)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni