Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Rezultate gjithsej: 25149

Wanderlust Albania

M46309003O
(Agjenci Turistike dhe Tour Operator, organizimin e udhetimeve turistike, biznese, turne, pushime, sherbime per udhetime tokesore, ajrore, detare, rrezervime dhe pergatitje biletash,sherbime dhe pronotime hot)

Shkoder ALL

S.D.N

M41309034K
(Importimin-Eksportimin dhe shitjen brenda vendit te lendes se pare ushqimore per kafshet, importimin-eksportimin dhe shitjen brenda vendit te produkteve bujqesore dhe blegtorale, aktivitete ne fushen e ndert)

Tirane ALL

SPORT PROJECT COMPANY

M41309031J
(Objekti i shoqërisë është ofrimi i shërbimeve të drejtpërdrejta dhe/ose indirekte për klubet sportive profesionale ose amatore, me qëllim nxitjen, në përputhje me ligjet dhe rregulloret aktuale, t)

Tirane ALL

GOLUXURY

M42509804A
(Brenda fushëveprimit dhe kufijve të përcaktuar nga legjislacioni në fuqi herë pas here, shoqëria ndjek qëllimin e saj korporativ duke kryer aktivitetet: Të prodhimit, tregtimit (edhe telematik, i ash)

Kavaje ALL

ALTAIR3

M41309030B
(Tregti e Software dhe hardware, shitja e licencave software dhe pjeseve kompjuterike online.)

Tirane ALL

ANES

M41309029U
(Kryerjen e shërbimeve profesionale të këshillimit në favor çdo individi, personi fizik dhe personi juridik si vijon: Këshillim dhe asistencë në çështje të administrimit dhe të organizimit, të ne)

Tirane ALL

AYURVEDA ALBANIA

M41309028M
(Eksport - Import, tregeti me shumice e pakice te artikujve ushqimore bio produkte natyrale te te gjitha llojeve, industriale, kozmetike, aromantike, ekologjike etj. Aksesoreve te ndryshem te te gjitha artiku)

Tirane ALL

NOVA iCONCEPT

M46309205T
(Agjensi doganore, Konsulence doganore, Sherbime doganore.)

Vlore ALL

Leonati Shpk

M41309026T
(Starnpirne/printirne bluzash dhe kapele. Import te produkteve te tekstilit.)

Tirane ALL

SGC-2024

M41309025L
(Shitje, blerje, dhënie me qira, ndërmjetësime të pasurive të paluajtshme, import-eksporte, broker e konsulenca si dhe aktivitete të tjera.)

Tirane ALL

FAMILY DENTAL CARE

M41309015E
(Sherbime dentare, terapi, kirurgji dhe estetike. Turizem mjekesor dhe dentar. Ndermjetesim dhe marketing per sherbimet dentare nepermjet thirjeve telefonike. Shoqeria mund te kryeje cdo aktivitet tjeter te l)

Tirane ALL

EVA PHARMA SHPK

M42509401U
(Import-Eksport barnash bimore dhe medikamente mjekesore dhe farmaceutike. tregetim, shperndarje me shumice dhe pakice e barnave bimore dhe medikamenteve mjekesore e farmaceutike. Import eksport i paisjeve mj)

Fier ALL

Royal Rock Albania

M46309701R
(Kerkimit, zbulimit i vendburimeve te mineralit te kromit dhe mineraleve te dobishme ne te gjithe territorin e vendit. Studimit dhe projektimit te hapjes , pergatitjes e shfrytezimit te vendburimeve te minera)

Bulqize ALL

FOTO BICI

M41310052N
(Fotograf, studio fotografike.)

Tirane ALL

SOPHIA INTERNATIONAL TRADE

M41310051F
(Përfaqësim me ose pa mandat të kompanive të punimeve te qelqit/xhamit dhe kompanive prodhuese të makinerive dhe aksesorëve në lidhje me sektorin e qelqit/xhamit te shkrire dhe qelqit/xhamit të transf)

Tirane ALL

B.T EDIL GROUP

M42510802L
(Prodhime inertesh, rere, çakull, gure, mermer etj. Prodhim e tregtim materiale ndertimi dhe materialeve te ndryshem industriale, prodhim e tregtim me shumice e pakice i pllakave te te gjitha llojeve dhe dim)

Rrogozhine ALL

Tekno Service Albania

M41310045H
(- Ofrimin e shërbimeve të mirëmbajtjes dhe riparimeve : hidraulike, elektrike, dyer dhe dritare (alumini, druri, pcv), ambjenteve të brëndshme dhe të jashtme në banesave, rezidencave etj - Ofrimin e s)

Tirane ALL

FORTIX

M41310040N
(Zhvillimi i softuerit, prodhimi dhe tregtimi i produkteve, shërbimeve dhe lojërave inovative për subjektet private dhe publike, duke promovuar dixhitalizimin, menaxhimin, marketingun dhe njohuritë e bloc)

Tirane ALL

Implantus

M41310038B
(Ne fushen e sherbimeve; Furnizimet e shërbimeve shëndetësore, të kryera në kuadrin e profesionit të tyre nga stomatologët dhe laborantët dentarë. Ushtrimin e aktivitetit poliklinik dentare, ekografi)

Tirane ALL

"AGRO - ALKO" SHPK (ish "AGRO - SHTJEFNI")

L38518502U
(Import-eksport,tregeti me shumice e pakice mallra te ndryshme industriale bujqesore dhe blektorale,ushqimore si dhe materiale te ndertimit.Import automjetesh dhe pjese kembimi per to,inpute bujqesore etj. Si)

Lezhë 701915 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni